Home / Literature / رهی معیری / سروده ای از رهی معیری : حدیث جوانی‬

سروده ای از رهی معیری : حدیث جوانی‬

Rahi Moayeri-1

‫‫حدیث جوانی‬

*


‬‫
‫‫
‫اشکم ولی به پای عزیزان چکیده ام
خارم ولی به سایه گل آرمیده ام‬

با یاد رنگ و بوی تو ای نو بهار عشق
همچون بنفشه سر به گریبان کشیده ام‬

چون خاك در هوای تو از پا فتاده ام
چون اشک در قفای تو با سر دویده ام‬

من جلوه شباب ندیدم به عمر خویش
از دیگران حدیث جوانی شنیده ام‬

از جام عافیت می نابی نخورده ام
وز شاخ آرزو گل عیشی نچیده ام‬

موی سپید را فلکم رایگان نداد
این رشته را به نقد جوانی خریده ام‬

ای سرو پای بسته به آزادگی مناز
آزاده من که از همه عالم بریده ام‬

گر می گریزم از نظر مردمان رهی
عیبم مکن که آهوی مردم ندیده ام‬

 

رهی معیری

 

Rahi Moayeri-2

About Mohammad Daeizadeh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*