Home / Love / سروده ای از ابوالقاسم لاهوتی : با دلم دوش سر زلف تو بازی می کرد‬

سروده ای از ابوالقاسم لاهوتی : با دلم دوش سر زلف تو بازی می کرد‬

Lahoti -1

‫‫‫‫

‫‫

‫‫‫با دلم دوش سر زلف تو بازی می کرد‬
‫خواجه با بندی خود بنده نوازی می کرد‬‬

گاه زنجير و گهی مار و گهی گل ميشد‬
‫مختصر ، زلف کجت شعبده بازی می کرد‬

مویت انداخته دلرا و بشوخی ميزد‬
‫بازش از خود نظر مهر تو راضی می کرد‬

دل ز تاثير نگاه تو بخالت ميجست‬
‫مست را بين به کجا دست درازی می کرد‬ !‬

خنده می کرد دل و ، از خطر و محنت عشق‬
‫عقل چون پير زنان فلسفه بازی می کرد‬

غصه را راه نبد در حرم ما ، چون عشق‬
‫شعله افروخته بيگانه گدازی می کرد‬

کاشكی دیشب ما صبح نميشد هرگز
‫با دلم دوش سر زلف تو بازی می کرد‬.‬

مسکو 1937


ابوالقاسم لاهوتی


Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

One comment

  1. If you want to get read, this is how you should write.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.