Home / Horoscope - Astrology / زن متولد مرداد ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد مرداد ماه

زن متولد مرداد ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد مرداد ماه

زن متولد مرداد‬

leo-tarot-horoscope

باهوش، گرم و جذاب، شيک پوش، با شخصيت،خواهان تجمل و زندگي لوکس، رياست طلب و فرمانده، دوستدار‬تعريف و تمجيد و کدبانو است.کمد لباس او معمولا مملو از لباس هاي شيک و مد روز است و کمتر اتفاق ميافتد‬ که در ماه چند بار به آرايشگاه نرود. او تشنه زندگي اشراف منشانه و پرتجمل است.جذابيت او به حدي است که به‬ سهولت در دل اطرافيان جا باز ميکند و در دوستان تأثير بسيار مطلوب به جاي ميگذارد.مادري مهربان و‬ صميمي است، اما ميکوشد که فرزندان خود را مستقل و داراي اعتماد به نفس بار آورد. اگر کار خارج از خانه‬ داشته باشد، هرگز وظايف مادري و همسري را فداي شغل و حرفه خود نميکند و هر دو را تواما به نحو احسن‬ انجام خواهد داد.بدون شک در زن متولد مرداد لااقل يک چيز هست که شما از آن خوشتان نميايد و آن هم‬ خاطرات و عکس ها و يادگاري هاي تمام دوستان قبلي است و هيچ فايده اي هم ندارد که بخواهيد او را وادار کنيد‬ اين عکس ها و کاغذها را بسوزاند و از بين ببرد زيرا او در امور عاطفي بسيار ثابت قدم و در روابط خود با‬ جنس مخالف بسيار عاشق پيشه است.او نه تنها کسي نيست که در مهماني ها و مجالس رقص تنها بماند، بلکه‬ هميشه عده خيلي زيادي در اطرافش پرسه مي زنند و شما اگر مي خواهيد که وي را به خانه خود بياوريد و اسم‬ خود را روي او بگذاريد، بايد با رقباي متعددي دست و پنجه نرم کنيد،و در اين مبارزه اگر نام شما نام يکي از‬ شخصيتهاي خوب اجتماعي باشد مانند مونتگمري، چرچيل ، رومل، نخستوزير، وزير، وکيل يا هر اسم ديگر باشد،‬شانس موفقيت زيادتري خواهيد داشت و اين امر چنان در مورد دختران متولد مرداد صادق است که من اگر بشنوم‬ يکي از آنها با مردي ازدواج کرده است که يک نام خانوادگي خيلي معمولي دارد، به زحمت آنرا باور ميکنم.‬
‫البته يک چنين امکاني وجود دارد، در دنياي ما هر چيزي ممکن است، اما باور کنيد که زن متولد مرداد پس از‬ ازدواج هر طور شده سعي مي کند اين نام خانوادگي معمولي را عوض کند و شوهرش را براي کسب مقامات و‬ پيشرفت در امور اداري تشويق و ترغيب کند. او از اينکه خانم رئيس، خانم مدير کل يا خانم وزير باشد، بسيار‬ احساس غرور و شادي ميکند. احتمال زيادي وجود دارد که او رهبر و يا سر دسته گروه زنهايي باشد که‬ معمولا دور هم جمع مي شوند. قدرت فرماندهي او خيلي زياد است اما اين کار را با چنان ظرافت و احساسات گرم‬ و دوستانه اي انجام مي دهد که اطرافيانش هرگز نسبت به آن معترض نمي گردند. رفتار زن متولد مرداد به طور‬ طبيعي و عادي طوري است که دوستان و آشنايان وي تسلط و نفوذ او را بر خود پذيرا ميگردند و هر چه را که‬ مي گويد از جان و دل قبول مي کنند چنانچه گويي او اصلا براي اين منظور متولد شده است. اگر شما از زمره‬ زناني هستيد که نمي توانيد به يک چنين تسلطي گردن بنهيد، بهتر است معاشرت خود را با او قطع کنيد. از يک‬ چنين زني هرگز نبايد انتظار داشت که از کسي پيروي کند و تا حرفي از دهان شخصي بيرون آمد، چشم بسته آن‬‫را قبول نمايد. مردي که انتظار داشته باشد زن متولد مرداد شما فقط در پنجاه درصد موارد حرف هايتان را قبول‬ ميکند، خود را آدم خيلي خوش شانسي بدانيد زيرا او در صورتي که خواسته باشد خيلي مراعات حال شما را‬
‫کرده باشد، خود را همسر و مساوي شما مي داند، اما از سوي ديگر اين را هم بايد بدانيد که زن متولد مردادجواهر‬ ناياب و گرانقيمتي است که در هر کوي و برزني پيدا نمي شود و براي به دست آوردن آن بايد قابليت هاي فراوان‬ داشت.زني که در پنجمين ماه سال متولد شده باش د، ميتواند غرشي مانند شير و رفتاري بسان يک گربه داشته‬ باشد. صدايش ممکن است بسيار دلنشين و دوست داشتني باشد و چشمان وي پيوسته مخمور و پر احساس است. در‬ وهله اول چنين به نظر مي رسد که موجودي رام، سر به زير و بي آزار است، اما احتياط را از دست ندهيد. اين‬حالت فقط ظاهر او را نشان ميدهد و احتمالا به اين علت چنين قيافه اي به خود ميگيرد که ميداند از اين راه‬ بيشتر جلب توجه ميکند. اندکي به غرور او لطمه بزنيد و يا سعي کنيد که وي را در درجه دوم اهميت قرار‬ بدهيد، آنوقت خوب خواهيد ديد که او هر چه باشد، خجول و سر به زير نيست. بيشتر زنان متولد اين ماه در همان‬ ابتداي آشنايي خود با شما، بدون رودربايستي و با صراحت لهجه اين نکته را گوشزد ميکنند که مغرورتر از آن‬ هستند که دست کم گرفته شوند، اما تعداد آن هايي که پنجه هاي تيز و برنده خود را لاي انگشتان نرم خويش پنهان‬ ميدارند نيز کم نيست و همين ها هستند که بايد جدا مواظبشان بود .اولين قدمي که شما به سوي دختر متولد مرداد‬ بر ميداريد، بايد همراه با هديه اي باشد. نوع اين هديه مهم نيست، همين قدر که گران قيمت و شيک باشد و شما‬ به هنگام تقديم آن لباس مرتب به تن داشته باشيد و ظاهرتان از هر نظر آراسته باشد، کفايت دارد.پس از اين مرحله‬ بايد انواع خوش آمد گويي ها و کمپليمان ها را مورد آزمايش و بررسي قرار بدهيد. در اين مورد لطفا سعي کنيد‬ مبتکر باشيد. استفاده از کلمات معمولي، عاميانه و خودماني بدون شک مانند ديواري بين شما و او فاصله مي‬اندازد. بهتر است هميشه اين موضوع را به خاطر داشته باشيد که با مقام شامخي سروکار داريد.جور در آمدن با‬ يک چنين زني کار آساني نيست، چه او از برخي جهات نيازمندي هاي ضد و نقيضي دارد. از طرفي خواهان‬ تسلط و فرمانروايي است، در عين حال با تمام وجودش مي خوهد که شما يک مرد واقعي با تمام صفاتي که براي‬ يک مرد تعيين کرده اند، باشيد و در ضمن فراموش نکنيد که او يک زن است و نياز به نوازش و شنيدن تعريف و‬تمجيد دارد. زن متولد برج اسد اگر شما را قدرتمنداحساس کند،عاشقتان نخواهد شد زيرا هرگز دلش نمي خواهد از‬ موضع قدرت قدم به زير بگذارد.بسياري از زنان متولد مرداد ورزش کار هستند و از انواع ورزش ها لذت مي‬برند، اما به شما توصيه ميکنم که اگر ميخوهيد دل او را به دست بياوريد، ويرا به جاي بردن به تماشاي‬ مسابقه فوتبال، به يک تأتر و يا اپراي مجلل ببريد. جلال و شکوه مثل مغناطيس او را مجذوب خود ميسازد، و‬ چه بهتر که شما در اين گونه مواقع بهترين جاها و گران ترين بليط را خريداري کنيد. پس از اتمام نمايش هم او را‬
‫به يک ساندويچ فروشي نبريد و انتظار نداشته باشيد که چون وي را به بهترين تأترهاي مشهور برده ايد و گران‬ ‫ترين بليط ها را خريداري کرده ايد، حالا مانعي ندارد که جلوي دکه ساندويچ فروشي بايستد و يک ساندويچ يا‬ همبرگر گاز بزند. بهتر است او را کمتر بيرون ببريد اما وقتي براي گردش رفتيد، به رستوران ها و نقاط شيک و‬ درجه اول ببريد .خيال نکنيد که او در جستجوي کساني است که پول ايشان به قول معروف از پارو بالا ميرود،‬
‫درست برعکس، او خودش آدم دست و دلبازي است و چه بسا که هديه هايي را که براي شما ميخرد، از نظر‬ قيمت بيشتر از آن چيزهايي باشد که شما براي او بخريد، او به مجموع پولي که براي او خرج ميکنيد، اصلا‬ اهميتي نميدهد بلکه به سليقه و نوع هديه و طرز اهداي آن اهميت زيادي خواهد داد. به طور خلاصه بگويم اگر‬ به جاي پنج هديه ده هزار ريالي يک هديه سي هزار ريالي براي وي ببريد، خيلي بيشتر خوش حال ميشود.‬
‫فقيرترين زنان متولد مرداد اگرپول کافي براي خريدن پرده شيک جهت تنها اتاقي که در آن زندگي ميکنند، و يا‬ تهيه يک تابلو که قاب شاهانه اي داشته باشد، آن را پس انداز ميکنند. فقر مانند خوره جان او را ميخورد و‬ بيمارش مي سازد، به اين ترتيب اگر سر و و ضع شما مرتب نباشد، و اگر رفتاري بسان اشراف نداشته باشيد،‬ شانس موفقيت زيادي نخواهيد داشت.در تاريخ دوره لوئي چهاردهم پادشاه فرانسه نوشته شده است که: روزي يکي‬
‫از معشوقه هايش از وي پرسيد: ايا مردم عادي هم مي دانند که عشق چه لذتي دارد؟ و وقتي لوئي چهاردهم به اين‬ خانم اطمينان داد که مردم عادي نيز عاشق مي شوند و از آن لذت مي برند، زن با شدت شروع به گريه کرد و در‬ کمال خودخواهي گفت: برخورداري از اين موهبت براي آنان زيادي است .اين خانم به احتمال زياد متولد برج اسد‬ بوده است.زن متولد مرداد را به خاطر داشتن يک چنين غرور و نخوتي که گهگاه ظاهر مي گردد، نبايد سرزنش‬
‫کرد. طبيعت و ذات او چنان است که خود را والاتر از ديگران مي داند و عجيب آنکه مردم هم کمتر از اين حالت‬ و رفتار او رنجش خاطر پيدا ميکنند، زيرا او بر غم داشتن يک چنين اخلاقي بيش از هر زن ديگري در کارها و‬ رفتارش صميميت صداقت دارد و به طور حتم هيچ کس را نمي توان يافت که به اندازه اودر کمک به نيازمندان و‬ درماندگان پيشقدم باشد و در مقابل کودکان نرمش هاي زنانه و مادرانه او خود بروز دهد، اما نبايد توقع داشته‬ باشيم که وي از پله هاي تخت رفيعي که بر بالاي آن نشسته است، پايين بيايد. اين تخت را طبيعت براي او ساخته‬ است، اما او از همان بالا چنان رفتار صميمانه و بزرگوارنه اي از خود نشان ميدهد که اغلب مردم استثنايي‬ بودن موقعيت او را از جان و دل قبول ميکنند. او در عين حال که فوق العاده باهوش، قدرتمند و قابل است، زني‬ شوخ، بذله گو، رئوف و مهربان نيز ميباشد.اندکي چاپلوسي و تملق ويرا به هر کجا که بخواهيد، ميکشاند.‬ اين نقطه ضعف زن متولد مرداد است، اما تنها نقطه ضعف او نيست، اگر روابط شما صميمي و نزديک بشود و‬ اين امر موجب بگردد که بخواهيد او را بيش از پيش در انحصار خود بگيريد، فورا متوجه ميشويد که هر چندگاه‬ يک بار از دست شما فرار ميکند، چرخي ميزند و دوباره مراجعت مينمايد. اين حالت او را به هيچ وجه حمل‬ بر بوالهوسي و يا بيوفايي نکنيد. عده اي از کساني که در آفريقا کارهاي تحقيقاتي انجام داده اند، خوب ميدانند‬ ‫که شيرهاي دست آموز که از بچگي نگاهداري و بزرگ شده اند، هر چندگاه يک بار اردوگاه را رها ميکنند، به‬
‫اعماق جنگل مي روند، گشتي ميزنند و دوباره بر ميگردند. پس سعي نکنيد زن متولد برج اسد خود را در‬ چهار ديواري خانه محبوس سازيد. اين عمل او را عصبي، سرکش و غير قابل تحمل ميسازد، مگر اينکه آنقدر‬ ثروتمند باشيد که بتوانيد خانه اي مانند قصر در اختيارش بگذاريد و پول کافي براي تزئين و دکوراسيون آن به وي‬ بدهيد. زن متولد مرداد يک قطعه جواهر گران قيمت محسوب ميگردد. شما تقريبا هرگز او را با موي ژوليده،‬ لباس نامرتب و يا صورت بدون آرايش نمي بينيد. او ساعات زيادي از روز را در مقابل ايينه ميگذراند و پول‬
‫خرج زيبايي خويش ميسازد. اما هميشه اين مطلب را به خاطر نگاه ميدارد که نتيجه را به شما نشان بدهد نه‬ طرز عمل را. يکي از رايج ترين جملاتي که مردان ازدواج کرده با زن متولد برج اسد ميگويند اين است: عزيزم ، ايا فکر نمي کني واقعا لازم است که پول براي لوازم آرايش بدهي؟ آنها حق دارند، زيرا تقريبا هرگز‬ اتفاق نمي افتد که يک چنين زني سرش را خودش در منزل درست کند، مي دانيد چرا؟ فقط به اين خاطر که رفتن‬ به آرايشگاه شيک تر و اشراف منشانه تر است.جز در مواردي که يکي از والدين وي متولد خرداد، شهريور و يا‬ دي باشند، بايد دقيقا مراقب حساب مشترک بانکي خود با او باشيد زيرا زني که در برج اسد متولد شده باشد، نمي‬تواند براي خريد اشياء لوکس، تزئين منزل و کادو براي دوستان خودداري کند. گنجه او هميشه ممل و از لباس هاي‬ شيک و گران قيمت است و به همين دليل هم در مهماني ها و گردش ها، منزل و خلاصه همه جا جزو خوش لباس‬ هاي شيک و گران قيمت میباشد، اما اجازه نميدهد شيک پوشي، مد پرستي موجب جلف گرايي بشود. سليقه اش‬ معمولا نقص ندارد، بيشتر پيرو کفش و کيف ايتاليايي و پارچه هاي فرانسوي است ولو اينکه قدري گران تر‬ باشند.اگر رئيس خود يا دوست گران پايه اي را براي شام به منزل دعوت بکنيد، خواهيد ديد که خداوند ميزباني‬ بهتر از همسر متولد مرداد ماه شما نمي توانست خلق کند .او نه تنها از آقاي رئيس به بهترين وجه ممکن پذيرايي‬
‫خواهد کرد، بلکه رفتارش چنان خواهد بود که در خانم رئيس نیز حدکثر تأثير ممکن را نيز ميگذارد. اين از‬ خواص ذاتي زن متولد برج اسد است که با تبسم شيرين و صادقانه خود فورا بر اطرافيان اعم از مرد يا زن، اثر‬ دلنشيني ميگذارد و جاي خود را در دل ايشان باز ميکند و مهمتر آنکه اين پرتو دائمي و بدون سايه است. به‬ عنوان يک مادر، زن متولد برج اسد دنيايي عشق و محبت نثار کودکان خويش ميسازد، با وجود اين، هرگز نمي‬تواند خطاهاي ايشان را تحمل کند و اگر چنين شد، به شدت سخت گير ميشود، در حالي که وقتي پاي خودش در‬ ميان است، عکس العملي به کلي متفاوت نشان ميدهد. عشق شديد به بچه ها از يک سو و برخورداري از حس‬ گذشت و بزرگواري از سوي ديگر موجب ميشود که اگر بچه ها خلافي نسبت به شخص او مرتکب بشوند، مثلا‬ احترام وي را نگاه ندارند، فقط به سکوت و خود خوري کتفا کند. البته اين اتفاقي است که خيلي خيلي به ندرت‬ ممکن است رخ بدهد. او با ايشان به گفت و گو و صحبت ميپردازد، اما در عين حال دقيقا مراقب است که‬ دستوراتش ناديده گرفته نشود. از دوستي اش سوء استفاده به عمل نيايد و در هر لحظه آماده باشند که سر جاي خود‬ قرار بگيرند. با وجود آنکه يک چنين روشي بسيار مناسب و خوب است، اين خطر کودکان زن متولد برج اسد را‬ تهديد مي کند که در اثر پول زيادي که برايشان خرج ميشود و هرگز هيچ چيز از آنها دريغ نميگردد، افراد پر‬ توقع و پر مدعايي بار بيايند .مادر متولد مرداد در حمايت و دفاع از کودکان خويش همتا ندارد و خدا به داد کسي‬ برسد که موجبات ناراحتي ايشان را فراهم بياورد و يا درباره آنها بد قضاوت کند. کودکان يک چنين زني خيلي‬ مستقل بار ميايند زيرا اولا او مغرورتر از آن است که دائما به دنبال بچه هايش راه برود و در ثاني طبيعتا از‬ مستقل بار آمدن بچه ها و ايجاد اعتماد به نفس احساس رضايت خاطر ميکند. او از همان سال هاي اول زندگي به‬ کودکان خويش پر و بال ميدهد تا زندگي مستقلي داشته باشند اما به طور مستمر از دور مراقب ايشان است تا‬ مبادا چشم زخمي به آنها برسد. بسياري از مادران متو د مرداد در خارج از خانه کار ميکنند، ولي بچه هاي‬ ايشان هرگز با کمبود محبت و يا عدم مراقبت مواجه نميشوند، زيرا خيلي به راحتي ميتواند برنامه اي براي‬ وظايف حرفه اي و مادرانه خويش تنظيم کند و ترتيبي بدهد که هر دو وظيفه به نحو احسن انجام شوند.گاهي اوقات‬ اتفاق ميافتد که او متانت و وقار خود را از دست ميدهد و تبديل به زني سرخوش و بازيگوش ميگردد. در اين‬
‫اوقات از ته دل ميخندد،بازي ميکند، اما وقتي اين شادي برطرف شد، اطرافيان بايد فورا متوجه بشوند که او‬ دوباره همان زن سابق شده است. خودماني شدن با غريبه ها را نمي پسندد، در حالي که با دوستان نزديک خود‬ شوخي ميکند و با آنها رفتاري بسيار صميمانه و نزديک دارد .اگرشما او را خوب و زياد نميشناسيد، تصور‬ نکنيد که اين رفتارش شامل حال شما هم ميگردد. او در يک جمع ده نفري ممکن است با نه نفر که از دوستان‬ نزديک وي ميباشند، شوخي بکند و لودگي در بياورد، اما با نفر دهم که او را خوب نمي شناسد، جدي باشد. از‬ نظر وفاداري وضع او چنين است: من، من هستم و تو هم تو، و اين هم عشق و زندگي مشترکمان، من تا زماني با‬ تو رو راست و صديق خواهم بود که تو هم اين چنين باشي، حتي يک دقيقه بي صداقتي تو را بلا جواب نخواهم‬ گذاشت.اگر مشاهده کرديد که در جمع دوستان هميشه عروس محفل است و مردها لحظه اي از تعريف و تمجيد او‬ باز نمي ايستند، احساس حسادت نکنيد زيرا به محض آنکه يکي از ايشان بخواهد ولو چندميليمتر پااز گليم خود‬ بيرون بگذارد، همان جا به قول معروف دمش را قيچي ميکند. در مجالس و محافل تعريف و تمجيد مردها از‬ خود را يک امر کاملا طبيعي و عادي تلقي ميکند، او حتي ممکن است واکنش هايي نشان بدهد، زيرا او در ته دل‬ خوب مي داند که اين همه وقار، غرور، عزت نفس، استقلال طلبي وي را از مرکز دنياي لطيف زنانه دور مي کند‬ و پيوسته اين نياز را در خويشتن احساس مي نمايد که بايد به هر وسيله شده مطمئن شود، زني است با تمام جذابيت‬ هاي لازم براي زندگي و تمتع بردن از حمايت. اين رفتار او به هيچ وجه اين معني را نميرساند که شما را ديگر‬ دوست ندارد. يک نکته ديگر را نيز حتما در نظر داشته باشيد. او خود را کاملا محق ميداند که از لباس، شکل،‬ کار و يا موفقيت دوستان شما تعريف کند و در حضور شما با ايشان گرم بگيرد، اما واي به حال شما اگر بخواهيد‬ همين کار را نسبت به دوستان زن او انجام بدهيد، اگر باد به گوش او برساند که شما منشي خود را با اسم کوچک‬ نه با نام فاميلش صدا زده ايد، مطمئن باشيد که توفان وحشتناکي به وجود ميايد و صداي غرش شير در جنگل مي‬پيچد.طبيعي است يک چنين رفتاري دور از انصاف و منطق است، اما به قول معروف هر که را طاوس بايد جور‬ هندوستان کشد. احتمالا يکي از دلايل اصلي چنين رفتاري اين است که زن متولد برج اسد گاهگاه بايد يکسان بودن‬ و هم تراز بودن خويش را با مردها به ثبوت برساند و به همين جهت با مردها ميجوشد تا احساس يکساني و‬ تساوي حقوق کند.از نظر شغلي زني که در ماه مرداد متولد شده باشد، از هنرپيشگي سينما تا جراحي قلب را مي‬تواند به خوبي انجام دهد، او در فرا گرفتن حرفه ا از استعداد وسيعي برخوردار است، شغل مورد علاقه اش‬
‫معلمي، استادي دانشگاه و مخصوصا روانکاوي است، چون در اين شغل اخير با قابليت زيادي که در جلب اعتماد‬ ديگران دارد، ميتواند موفقيت هاي زيادي کسب کند. اگر به دنياي نويسندگي رو بياورد، شاعر ميشود و اشعار‬ بسيار خوبي ميسرايد زيرا از لطافت طبع و ظرافت ذوق برخوردار است. اگر ميخواهيد با هم سر متولد مرداد‬ زندگي آرام و شيريني داشته باشيد، هرگز سعي نکنيد بر او م سلط بشويد و مخصوصا يادتان باشد‬ که حس خودخواهي او را هرگز سرکوب نکنيد و غرورش را جريحه دار نسازيد.‬

Zodiac

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.