Home / Horoscope - Astrology / زن متولد خرداد ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد خرداد ماه

زن متولد خرداد ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد خرداد ماه

  ‫زن متولد خرداد‬

Gemini-horoscope-2013

زني با چند شخصيت گوناگون، با قوه تخيل بسيار، خوش سر و زبان، باسليقه، ماجرا دوست و بي ثبات مردي که‬ با يک دختر متولد خرداد ازدواج کند، گويي که چندين زن در حرمسرا دارد. اين زن در جستو جوي يک مرد‬ کامل است و به همين جهت در هر مردي يک صفت قابل تحسين مييابد. او گاهي خانه دار، گاهي تنبل، گاهي‬ جذاب و دلربا، گاهي غمگين و متاثر، گاهي پر حرف و پر سفسطه، گاهي خاموش و کم حرف است. ايا هرگز‬ فکر کره ايد که تعدد زوجات لازم است و يک مرد بايد بيش از يک زن داشته باشد؟ ايا از اينکه قانون تنظيم‬ خانواده به شما اجازه نمي دهد بيش از يک همسر انتخاب کنيد، دلخوريد؟ خوب اگر اينطور است با يک دختر متولد‬خرداد ازدواج کنيد وحتم داشته باشيد که با اين کار خود صاحب لااقل دو زن شده ايد و تازه چه بسا که در همين‬ يک نفر سه، چهار، پنچ ويا حتي بيشتر زن البته بين او و يک حرمسرا تفاوت هايي هم هست، براي مثال او را مثل يک عضو حرم نمي توان در چهار ديواري حرمسرا حبس کرد و گفت که فقط به يک کار بپردازد و راجع به‬ يک يا چند چيز محدود و مشخص فکر کند. فکر او دائما در حال پرواز است و او به شیوه هاي خاص دائما به‬ دنبال اين افکار و روياها مي رود. با وجود اين اگر او را قدري عميق تر مورد بررسي قرار دهيم، در ميان اين‬ چند زن ( يا بهتر بگوييم اين زن چند شخصيتي ) موجود رومانتيکي جلب مي کند که اگر بتوانيد احساسات فکري،‬ روحي و جسمي اش را يک جا مورد بهره برداري قرار دهيد، خوش بخت ترين مرد روزگار خواهيد بود. البته‬ حصول به اين هدف با توجه به برخوردار بودن او از خصوصيات چند گانه، چندان کار ساده اي نيست. به هر‬صورت من ميتوانم به شما اطمينان بدهم که او به تنهايي مجموعه اي است از چند زن و متاسفم از اينکه بايد‬ اضافه کنم که شناخت هر يک از اين زن ها، که به کلي با بقيه تفاوت دارند، محتاج به بر رسي هاي زياد و کوشش‬ فراوان مي باشد . سن و سال در رفتار و کردار زني که در اين ماه متولد شده باشد، تاثير به سزايي دارد زيرا تا‬
‫زماني که دوران شباب را پشت سر نگذاشته است، روياهاي عاشقانه تنها انديشه هايي هستند که در سرش وجود‬ دارد. در اين دوره او به ميزان فوق العاده زيادي دم دمي مزاج و بي ثبات است. او يک روز به خاطر نحوه تبسم،‬تن صدا ويا حتي طرز راه رفتنتان به دنبالتان ميايد و بعد در عرض بيست و چهار ساعت آنچنان از شما‬ روگردان مي شود که از موهاي سرتان تا جوراب پايتان را مورد انتقاد قرار ميدهد و اين کار را آنچنان تند و‬ کنايه آميز انجام مي دهد که شما احتمالا براي التيام جراحات قلبتان مجبور مي شويد دست به دامان روانکاو بزنيد،‬ اما يادتان باشد که تا اينجا لااقل صاحب دو دوست دختر هستيد و احتمالا تعداد ديگرن هم هستند که هنوز از آن ها‬ خبري نداريد. زن متولدشده در اين ماه آنقدر ها هم که گاهي اوقات به نظر مي رسد، سنگدل و بی احساس نيست.‬ قدرت تحليل بسيار قوي اش موجب پيدايش فانتزي هاي گوناگوني ميگردد که ابراز احساسات عاشقانه تنها راه‬ برملا کردن آن است و يک متولد برج خرداد لااقل دو برابر زن هاي ديگر به اين کار نيازمند است .يک مرد‬ متولد خرداد مي تواند در آن واحد يک خواننده، يک کار خانه دار، يک هنرپيشه، يک فروشنده و رئيس يک هيات‬ مديره باشد وتمام اين کارها را هم با موفقيت انجام بدهد، اما يک زن اگر چنین باشد، بوالهوس و دمدمي مزاج‬ شناخته مي شود. فکر نکنيد که يک زن متولد اين برج نمي تواند اين چنين باشد، اما اجتماع ما يک چنین موقعيتي‬ را کمتر در اختيار يک زن مي گذارد درحالي که در دنياي عشق و احساسات او مي تواند هوس هاي هزارگانه‬ خود را به موقع اجرا بگذارد و خويشتن را تا هر قدر که ميخواهد ارضا کند .زن متولد خرداد مانند توفان‬ و رگبارهاي بهاري مي ماند، گاهي پر رعد و برق، گاهي پر شور و خروش و گاه مطبوع و عطر آميز و آرام‬ است. در حالات او ثبات و دوام و استمرار وجود ندارد. دختر برج خرداد خيلي بيشتر از آنکه طالب عصبانيت‬ شما باشد، به شفقت شما نياز دارد و براي او جدا مشکل است که هر بار خود را واقعا تسليم يک نفر بکند. او در‬حالي که مجذوب قدرت روحي و هوشي يک مرد است، از جانب دیگر وجودش به سوي هنر و شعر و موسيقي‬ چشم دوخته است. او وقتي مردي را پيدا کرد که داراي قدرت خلاقيت است، آن وقت شخصيت دوگانه اش شروع‬ به خودنمايي ميکند. او درست در همان لحظاتي که با مرد دلخواه خويش به تماشاي يک نمايشگاه رفته و‬خوشحال است از اينکه سر انجام کسي را پيدا کرده که مثل خودش از ديدن تابلوهاي زيبا لذت ببرد، ناگهان وجود‬ ثانوي از وي مي پرسد که ايا اين مرد هنر دوست مرد زندگي هم هست؟ من حتم دارم که با توجه به مطالب فوق‬ شما تا حدودي مي توانيد حدس بزنيد که يک زن متولد شده در برج جوزا چه نوع موجودي است. او را به حال‬ خودش بگذاريد، زيرا معمولا مي تواند مسائل ناشي از دوگانگي هاي وجود خويش را درون خويش نگاه دارد‬ وشما را با آن ها درگير نسازد.او يک دوست شاد و دل زنده است. در ايامي که ماه در آسمان نوراني است، او‬ موجودي سرشار از شادي و نشاط است که با ارائه هوش و ذکاوت و همدلي و مهرباني موجب رضايت خاطرتان‬ را فراهم مي سازد. در طي اين روزها او کوچکترين حرکات، گفتار و اشارات عاشقانه داشته باشد. در اين گونه‬ مواقع ظرافت زنانگي به ميزان زيادي در وي مي جوشد اما يادتان باشد که در صورت لزوم ميتواند سريعا به‬ نقطه برودت و سردي رجعت کند. زن متولد شده در ماه خرداد خيلي به راحتي ميتواند يک مهماني زنانه سوت‬ کور را به شور و نشاط بياورد ويا فکر گرفتاري هاي بزرگ يک مرد را از سرش خارج سازد . در حالي که به‬ زحمت مي توان او را در قالب يک زن خانه دار منحصرا خانه دار در آورد. اگر زماني لازم باشد، ساير زنان‬ مخفي شده در وجودش سريعا شروع به خودنمايي مي کنند مثلا شما ممکن است روزي او را در قالب يک بانوي‬ فکور و سخنور که عقايد فلاسفه بزرگ را مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهد و به شيوه اي تعجب آور درباره‬ سياست و يا ادبيات سخن ميگويد، ببينيد وبلا فاصله روز بعد مشاهده کنيد که دستخوش احساسات ميشود و‬اشکش از فرط رقت احساسات جاري ميگردد و خود را تنها و بيپناه نشان ميده د و لحظه اي بعد دوباره‬ ‫سرشار از تحرک و نشاط مي گردد. بله، او هر چه باشد، يکنواخت و خسته کننده نيست. اگر خيال مي کنيد که اين‬ اغراق گوييست، هنر پيشه فقيد” مارلين مونرو ” را به خاطر بیاورید . تمام مردهایی که با وی آشنا بوده اند از کارل سندبورگ  گرفته تا آرايشگري که موهايش را درست ميکرد، او را به صورتي ميشناختند که با‬ ديگران تفاوت فراوان داشت. دختري که در برج جوزا تولد يافته باشد، شديدا مايل است که کسي را واقعا و از‬صميم قلب دوست بدارد، اما هميشه اين احساس خود را کتمان مي کند، او واقعا بچه دوست است ولي اين حقيقت‬ را از شوهر خود پوشيده نگاه مي دارد. او قبل از ازدواج در هر مردي چيزي جالب دوست داشتني مي يابد، اما‬ پيوسته در جستجوي کسي است که واجد تمام شرايط و خصائص لازم براي خوش بخت کردن يک زن باشد، او به‬ دنبال يک مرد کامل است .شما او را يار و همدم بسيار خوبي ميابيد. دختري که طبيعت برج دو پيکر را براي‬ تولدش انتخاب کرده باشد، حاضر است با شما از ميدان ورزش تا سالن سينما و کتابخانه بيايد. او در ميدان ورزش‬ به همان اندازه از خود هيجان و علاقه مندي نشان ميده د که در يک مهماني رقص قوه تفکر باشکوهش وقتي‬ کاملا آشکار مي شود که موضوعي حس کنجکاوي او را تحريک کند. اين خصيصه موجب مي گردد که با زيرکي‬ و قدرت تمام به جست و جوي آنچه که در مغز شما ميگذرد، بپردازد و براي حصول به اين هدف برخي از‬ افکار خويش را برايتان بازگو مي کند. تا زماني که شما از او ثبات قدم نخواهيد، زن بي نظيري است. شايد‬گوشزد کردن اين نکته هم لازم باشد که او ممکن است خود را صادقانه عاشق شما بداند و بعد شخص ديگري را‬ به مراتب مناسب تر از شما بيايد . او زودتر از هر زن ديگري مي تواند شما را فراموش کند، مگر اينکه دائما در‬ جوارتان باشد. گناهي هم ندارد. طبيعتش طوري است که تغيير و تحول را دوست دارد و حتي ميتوان گفت به آن‬ عميقا نيازمند است .تا زماني که گذشت ايام به وي نياموخته باشد که  زندگي پرماجرايي را مي گذراند و اين‬حالت را باالطبع شامل حال مردي که عاشقش است نيز ميکند. وقتي پيشنهاد ازدواج شما را قبول کرد و‬همسرتان شد، آن وقت به مردان ديگري که نتوانسته اند با گرفتن يک زن صاحب يک حرم سرا شده باشند، دهان‬ کجي خواهيد کرد. بله، شما اين موقعيت استثنايي را داشته ايد که با يک زن ازدواج کنيد ولي يک حرمسرا را به‬ خانه خود بياوريد. زن شماره يک اين حرمسرا قادر است هر چه بخواهيد انجام بدهد، اگر شما خواهان وفاداري‬ ميباشيد، او مي تواند اين چنين باشد ولي به شرط اينکه نيازهاي قلبي اش را ارضا کنيد. اين زن از اينکه با شما‬ هزاران فرسنگ مسافرت کند و هر سال در يک شهر بساط خانه و زندگي را بگسترد، ذره اي دلتنگ نخواهد شد .‬ همانطور که گفتيم، او عاشق تغيير و تحول است و در نتيجه هيچ دليلي نمي بينيد که با ماجرهاي زندگي شما‬مخالفت کند حتي اگر اين ماجرا نوعي قمار بازي باشد. او پيوسته از تغيیر وضع به هيجان ميايد. زن متولد‬خرداد شم اقتصادي قوي دارد و اگر شما به کار تجارت مشغول مي باشيد، بهتر است مسائل و مشکلات خود را با‬ او مطرح سازيدزيرا نه تنها مي تواند نظريات جالبي ارائه بدهد، بلکه در اين گونه امور مشوقي بهتر از او نمي‬توانيد پيدا کنيد. شما مي توانيد در صورت ضرورت از وي بخواهيد که به دفترتان بيايد و برايتان کار کند تا در‬ آمد بيشتري را که به آن نياز پيدا کرده ايدرا بدست بياوريد. البته اگر اين اضافه درآمد بيشتر از‬آني بود که شما در نظر داشتيد، هيچ کسي هم بهتر از او نمي داند که چطور بايد خرجش کند.( حالا اجازه بدهيد‬
‫شخصيت هاي گوناگون زن شما را يک يک تجزيه و تحليل کنيم. زن متولد خرداد گاهي خيلي کمتر از آنچه که‬ ظاهر به نظر مي رسد، سربه هوا است. او در اين حالت بسيار فهيم، باهوش، کم حرف و اندکي آب زير کاه است.‬اما زن شماره دو حرمسراي شما گاهي هم دمدمي مزاج است و هيچ بعيد نيست که شما هم از نمونه آن مرداني باشيد که گاه گاهي هوس داشتن يک چنين زني را بکنند. او لحظه اي غرغر و لحظه اي بعد بدگمان و چند دقيقه‬ بعد چرب زبان ميشود و جالب آنکه در تمام اين دقايق و لحظات با شما مخالفت ميکند. مگراين نيست که‬ مردها گاهي مايلند کسي با ايشان به جدل بنشيند؟ بي محلي نکنيد و دامنه گفت و گو را به يک بحث منطي بکشانيد ‬زيرا اين همان چيزي است که او در نهان ميخواهد. زن شماره دو حرم سرا ی شما کسي نيست که در مقابل‬ ناملايمات زندگي جابرانه و يکطرفه به قضاوت بنشيند. او ممکن است جدا با شما از در مخالفت برخيزد و يا به‬ منزل خواهرش برود و تا نصف شب بر نگردد، در يک چنين حالتي به نفع شما است که وقتي برگشت، سئوال‬ نکنيد و مرتبا نپرسيد که کجا بودي؟ چکارمي کردي؟ اگر شما مرد خانه هستيد، او هم زن خانه است. او خود را‬ همسر شما مي داند نه زنتان، و خيلي بيش از آنچه که تصور مي کنيد،خود مختار و استقلال طلب است.زن شماره‬ سه حرمسرا موجودي است متنفر از خانه داري و انجام کارهاي روزمره آن، رختخواب پهن و ظرف ها نشسته مي‬ماند، در حالي که او روي صندلي راحتي نشسته و غرق در رويا هاي طلايي خود است و يا اينکه کتاب مي‬خواند. او ممکن است شب که شما به منزل برگشتيد، يک قوطي نخود فرنگي به عنوان شام جلويتان بگذارد بدون‬ اينکه حتي درش را باز کرده و يا پنج دقيقه آن را توي آب جوش گذاشته باشد. لابد خيال ميکند که عصباني مي‬شويد؟ ابدا او درست در همان لحظه اي که از تعجب دهانتان باز مي شود، چنان گفت و گوي مناسب و شيريني را‬ شروع مي کند که عميقا از آن لذت مي برديد و آرامش روحي ناشي از اين کار موجب ميشود که اصلا از ياد‬ ببريد شام چه چيز جلويتان گذاشته است.او ابتدا با زيرکي تمام در مييابد که آن روز براي شما موفقيت آميز بوده‬ يا يک روز توام با شکست وناکامي، و اگر حالت اخير بوده است، چنان با شما همدردي ميکند و چنان خاطرتان‬ را تسکين مي دهد که به کلي گرفتاري خود را فراموش مي کنيد. او خيلي به راحتي ميتواند موجبات رضامندي‬ شما را چه از نظر احساسي و چه از نظر عقلاني فراهم بياورد. در مورد عقيده اي که فلان روز نسبت به بودا و‬ بودايي ها ابراز کرده بوديد، کنجکاوي نشان مي دهد و نسبت به کوششي که براي سرودن چند خط شعر به خرج‬ مي دهيد، از خود هيجان ظاهر مي سازد .خلاصه او دوست همراه بسيار مهربان است. به خصوص آن شب خيلي‬ هم مهربان تر و خوش مشرب تر ميشود زيرا شما از اينکه منزل را گردگيري نکرده، شام را نپخته و به‬ کارهاي منزل نرسيده اوقات تلخي راه نينداخته ايد. اگر شما يک روز به منزل بياييد و به وي پيشنهاد کنيد که با هم‬ به کنار دريا برويد، ناگهان از شدت شادي از جايش ميجهد و بدون کوچکترين اعتراض و يا حتي بدون اينکه‬ سئوال بکند ايا پول کافي براي آن داريد يا نه، ايا هتل رزرو کرده ايد يا خير؟ به طرف قفسه لباس هايش ميرود‬ تا هر چه زودتر راه بيفتيد. زن شماره چهارم حرمسراي شما مادري است شاد و خندان. او اجازه نمي دهد که بچه‬ ها مانع کارهاي جوراجورش بشوند و علتش اين است که هميشه سرگرمي هاي زيادی برايشان فراهم ميکند ولي‬ در عين حال بيشتر از سايرين مراقب آنها است. بچه هاي اين زن مثل خودش خود مختار بار ميايند و از زمره‬ کساني مي شوند که روي پاي خود ميايستند. اگر کسي از زن شماره چهار حرمسرا بپرسد که چقدر از وقت‬ خودش را صرف بچه داري مي کند، احتمالا جواب ميدهد:  در خانواده چقدر وقت مطرح نيست بلکه چقدر عشق‬ مطرح است ، و اين ادعا حقيقت دارد. زيرا يک روز خيلي جدي و سخت گير و روز ديگر خيلي بي توجه و بي‬ تفاوت است، ولي به هر صورت اين بچه ها مخصوصا وقتي که هنوز خيلي بزرگ نشده اند، صميمانه به او عشق‬ مي ورزند واز داستانهاي شيريني که برايشان تعريف ميکند، لذت ميبرند. قوه تخيل قوي مادر متولد خرداد‬ درست همان چيزي است که هر بچه اي خواهانش ميباشد، قصه هاي او هميشه شيرين، پر ماجرا و شنيدني‬ است. مادر متولد خرداد در مورد کار تحصيلي فرزندان خود سختگير است و از آنها مي خواهد که شاگردان خوب‬ و ساعي باشند. بچه ها هرگز نمي توانند قبل از انجام تکاليف مدرسه خود به بازي مشغول بشوند در حالي که مي‬توانيد هر شخصيتي را از رئيستان گرفته تا نخست وزير براي شام به منزل دعوت کنيد و او آنچنان از ايشان‬ پذيرايي مي کند که حاضر به دل کندن از خانه شما نمي شوند. او بسيار صاحب سليقه و بسيار با ذوق است. مانند‬ يک مانکن لباس مي پوشد و مانند يک ميهماندار به اضافه يک دوست ديرينه و قديمي از ميهمانان شما پذيرايي مي‬کند و در تمام طول مدتي که مهمان در منزل شما است، يک لحظه لبخند شيرينش از لبانش محو نميشود.اين زن‬ عاشق تئاتر است. شما مي توانيد او را به نمايشگاه هاي نقاشي و يا گالري هاي هنري ببريد و او در هر محفلي‬ راحت و آرام و خودماني جلوه مي کند. و دوستانتان به خود مي گويند شما چه مرد خوشوقتي هستيد که يک چنين‬ همسر دوست داشتني و گرم و ساده داريد. او بسيار رومانتيک و خيلي بيش از حد معمول برخوردار از ظرافت‬هاي زنانه است. احساسات لطيفش گاهي چنان است که خودتان و ديگران را متعجب ميسازد. او ممکن است در‬سال روز تولد شما، يک قطعه شعر عاشقانه زيبا برايتان بسرايد. رفتارش در قالب يک چنين زني چنان است که‬ شما هميشه با کمال ميل و رغبت گران ترين عطرها و زيباترين لباس ها را برايش مي خريد. اگر پيشنهاد مسافرت‬ به نقاطي را بکنيد که از نظر طبيعت شاعرانه و زيبا باشد و يا از لحاظ هنري و قدمت مشهور باشد، چشمانش از‬شادي برق خواهد زد. اين را هم بدانيد که اين زن شماره پنج ممکن است تا حدودي از بحث و جدل و مناظره‬ خوشش بيايد. بله زندگي شما پس از ازدواج با يک دختر برج جوزا اين چنين خواهد بود و شايد تعجب کنيد اگر‬بگويم که در توصيف و شمارش اعضاي حرم سرايتان چند نفري را هم ناديده گرفته ام، چند نفري که از خصوصيات نسبت به آنهايي که شرح داده شده اند، در درجه اهميت کمتري قرار دارند. مگر اين نیست که در هر حرمسرايي تعدادي هم زن صيغه وجود دارد که نسبت به زن عقدی در سطح پايين‬ تري قرار دارند؟ طبيعي است دوستانتان از اينکه شما را هر روز با يک زن ميبينند به حال شما غبطه مي‬خورند و اگر چيزي در اين مورد پرسيدند،موضوع صحبت را عوض کنيد، مگر نه اين است که تعدد زوجات ممنوع است؟ زن متولد خرداد وقتي که ميتواند سوار هواپيما شود، با ترن مسافرت نميکند و به همين ترتيب‬ وقتي مي تواند حرف بزند، ساکت نمي ماند، و وقتي مي تواند بدود، هرگز راه نمي رود و وقتي که مي تواند کمک‬ کند، از تعاون رو نمي گرداند. سرش هميشه چنان مملو از ايده هاي مختلف و قلبش پيوسته چنان مملو از اميدهاي‬ گوناگون است که انسان خيال مي کند براي تنظيم آن ها بايد دست به دامان يک کامپيوتر شد. با وجود اينها، زن‬ متولد خرداد، به علت طبيعت ونهاد خاص خودش گاه خيلي تندرو و در زندگي بيباک وبي ملاحظه است. بايد‬شما دائما مواظب او باشيد که با تندروي و مبالغه جويي خود را گرفتار بلا نکند. لازم است در تمام زندگي مواظب‬ او باشيد که سرعت چرخش از 150 کيلو متر در ساعت تجاوز نکند. او در تمام عمر محتاج توجه و محافظه‬ کاري شماست که نلغزد و از جاده سلامت خارج نشود .‬

Zodiac

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.