Home / Horoscope - Astrology / زن متولد اردیبهشت ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد اردیبهشت ماه

زن متولد اردیبهشت ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد اردیبهشت ماه

زن متولد ارديبهشت‬

taurus

زني که طبيعت را دوست ميدارد، زني که مادر سخت گيري است، زني که همسري فداکار وکمک دهنده است،‬زني که عاشق موسيقي و ساز و آواز است، زني که روحي بزرگ و بلندپرواز دارد.اگر همسر شماست، بايد با او‬ چگونه رفتار کنيد؟ اگر نامزدشماست، بايد دل او را چگونه به دست آوريد؟ اگر دوست شماست، روحيات و‬ صفات او از چه قرار است؟ روزي با يکي از دوستانم که دختر بسيار خوش مشرب و نويسنده اي است، صحبت‬ مي کردم و او اظهار مي داشت که مادرش بزرگترين قلب ها و روح بلند پروازي دارد.اين اظهار نظر او براي من‬ که مي دانستم مادرش در ارديبهشت به دنيا آمده است، کاملا عادي بود کما اينکه مي دانستم خودش چون متولد ماه‬ حوت(اسفند) مي باشد، به باطن افراد بيش از ظاهر توجه مي کند. زن متولد ارديبهشت واقعا قلبي بزرگ و روحي‬ بلند دارد ولو اينکه خيلي کوچک اندام باشد وقدش از يک متر و پنجاه سانتيمتر تجاوز نکند. و همين خصيصه است‬ که به وي امکان مي دهد در هر حالتي از عهده مشکلات احساسي زندگي خود بر بيايد و به هدفش برسد. زن متولد‬ برج ثور از بسياري جهات نمک زندگي محسوب ميشود. او مخلوطي است از کليه خصوصياتي که مردها در‬جستويش مي باشند وکمتر پيدايش مي کنند. البته گاهي ممکن است چنان از کوره در برود که قوي ترين مردها‬ رابه وحشت بيندازد و فراري دهد ( و يا لااقل وادار کند که زير ميز پنهان بشود ) اما يک چنين حالتي هرگز بدون‬ دليل به وي دست نمي دهد. معمولا اگر شما او را خيلي بيش از حد تحمل   اذيت نکنيد و يا سرنوشت يک دست‬ ورق واقعا جور نشدني به دستش نداده باشد، بازي زندگي را خوب و با قدرت قابل تحسيني ادامه ميدهد. صفا و‬ صداقت ذاتي اش با ريزه کاري هاي ظريف زنانه آميخته است.بسياري از زنان و دختران متولد اين ماه از نظر‬شهامت و اخلاق از بسياري از مردان جدي وخشن با همتتر ميباشند، اما در عين حال به قدرت جادويي زن‬
‫بودن خود نيز آنقدر اطمينان و اعتماد دارد که بگذارد اگر شما مايل هستيد آقاي خانه باشيد، و اما اگر شما از عهده‬ اين کار برنيامديد، آن وقت خودش کنترل کارها را در دست مي گيرد و هيچ بعيد نيست که اين کار را به شيوه اي‬ کاملا مغاير با سيستم شما انجام دهد. او در زنگي خواهان يک مرد واقعي است و علت اين امر هم اين است که مي‬داند خودش يک زن واقعي است و از اين بابت هم سخت احساس غرور ميکند. از نظر او زن بودن مفهومش‬ عروسک پر زرق و برق بودن ، متظاهر به ضعيف بودن براي به دست آوردن خواسته هايش نميباشد. خيلي‬ طول نمي کشد که شما پي ميبريد او داراي فکر و عقيده خاص خود مي باشد و آنقدر قدرت دارد که براي رسيدن‬ به هدفش عجز و لا به نکند. معمولا در يک زن متولد ارديبهشت آنقدر عزت نفس و تسلط به نفس وجود دارد که‬ بتواند به هر نوع خواسته و تمايلي لگام بزند و اتفاقا چقدر بهتر است که او هميشه اين کار را هم بکند زيرا اگر‬يکي از والدينش متولد برج حمل ( فروردين ) و يا اسد ( مرداد ) باشند، در او قدرت نشان دادن خشونت و بر پا‬کردن آشوب براي رسيدن به هدف وجود خواهد داشت و اگر چنانچه به هنگام تولد تحت تاثير برج ( اسفند )  ويا‬ جوزا ( خرداد ) قرار گرفته باشد، يک چنين قابليت به مراتب بيشتري در وي مشاهده ميگردد، اما علي الاصول‬ زن متولد برج ثور است خوددار و در اکثر قريب به اتفاق آرام و ساکت و از اين بابت خدا را شکر گزار بود زيرا‬ عصبانيتش به راستي شديد و هم آور مي باشد‬
دغلباز و ناپاک نيست‬
‫مردها هميشه اين صفت او را که اطرافيانش را همانطور که هستند مورد قبول قرار ميدهد، ميستايند. به هيچ‬ صورتي دغلباز و ناپاک نيست و از اين دو نظر ميتوان رويش حساب کرد. دوستان صميمي اش ممکن است‬ افراد عجيب و خارق العاده اي از اجتماع باشند اما به هر حال کثرا از کساني هستند که به قول معروف سرشان به‬ تنشان به مي ارزد. اگر با کسي که مورد علاقه اش نمي باشد، برخوردي پيدا کند، هرگز براي پايمال کردنش قدم‬ پيش نمي گذارد بلکه صرفا او را ناديده ميگيرند. زن متولد ارديبهشت ميتواند به طرزي چشمگير نسبت به‬ دشمنانش بي تفاوتي از خود نشان بدهد در حالي که نسبت به دوستانش وفاداري را به حد کمال ميرساند و در‬خوشي و ناخوشي ايشان را ترک نمي کند. عزم راسخ و پا بر جاي او در دوستي تقريبا نظير ندارد

تا چه وقت دوست شماست
‫دوست متولد ارديبهشت ماه شما هيچ يک از اين کارها را غير معمول قلمداد نميکند و هر کدام را به نحوي توجيه‬ مي نمايد . تنها چيزي که او را از شما انتظار دارد، اين است که در مقابل دوستي صادقانه و اعتماد چشم بسته اش‬ شما نيز مقابله به مثل کنيد و اگر چنين نکرديد، مانند قطعه ابري که در معرض وزش باد تندي قرار گرفته باشد،‬بي سر و صدا به گوشه اي پناه مي برد و خود را از متن زندگي شما خارج مي سازد. نظير همين عکس العمل را‬ به هنگامي که ببيند دوستش توجه کافي به وي مبذول نمي دارد، از خود نشان مي دهد، اما اين حالت را شايد حمل‬ بر حسادت او کرد. او به خوبي چشم چراني هاي شوهر را تحمل ميکند و بر خلاف زنان متولد برج حمل‬( فروردين )  يا اسد ( مرداد ) اگر شما در مقابلش از زن ديگري تعريف کنيد ، بر افروخته نميشود، عصبانيت‬ منهدم کننده او وقتي بروز مي کند که شما به راستي پا از گلیم خود فراتر گذاشته باشيد. اگر طرز رفتار شما با‬ زنان ديگر در وراي حدي باشد که او آن را مجاز مي شمارد، آن وقت واقعا حالت تهديد آميزي به خود ميگيرد.‬‫يک چنين حالتي بارديگر وقتی ظاهر مي شود و او واقعا بايد در تنگنا قرار گرفته باشد تا عکس العمل شديدي از خود نشان‬ بدهد. شما مي توانيد در يک ميهماني با خوش گلترين زنه ا گرم بگيريد، اما هميشه به خاطر داشته باشيد که‬ ميزان تحمل همسر متولد ارديبهشت ماهتان را بيش از حد متعارف مورد آزمايش قرار ندهيد. وقوف به اين حقيقت‬ که تحمل و گذشت او بر خلاف آنچه که ظاهرا به نظر ميرسد، داراي حد و مرزي است، برايتان جنبه حياتي‬ دارد. اگر شما هرگز عصبانيت او را نديده ايد، بهتر است هرگز آرزوي ديدنش را هم نکنيد‬
اهل فلسفه بافي نيست
‫مشهور است که زن ها خيلي بيش از آنچه تابع عقل خود باشند، پايبند احساسات خويش هستند اما اين حرف به هيچ‬ صورت مفهومش اين نيست که يک زن متولد ارديبهشت عاقل و چيز فهم نمي باشد. او ميتواند يک زن هم‬ صحبت و يک همدم بسيار خوب براي يک مرد باشد، اما شخصا عشق سينه چاک درگير شدن با موضوعاتي نظير‬مسائل علمي نيست. فارغ التحصيل شدن از دانشکده هاي متعدد اصلا جزو برنامه زن دگياش نميباشد، داشتن‬ يک نوع اطلاعات را براي آنکه از قدر و منزلت معلومات داشتن برخوردار باشد، کافي ميداند. وقوف به علت هر‬چيز و درک انگيزه هم رويدادي برايش خيلي مهم محسوب ميگردد، با وجود ايندو کسي نيست که ساعت ها‬ وقتش را صرف مطالعه عقايد فلاسفه بکند و يا اينکه بگردد ببيند اختلاف ايدئولوژيست هاي بزرگ چيست. او‬ يکي از طرفداران جدي فکرهاي عملي است بدون اينکه بخواهد در لابلاي تار و پودهاي يک فکر يا ايده دست و‬ بالش بند بشود. پاهاي او محکم روي زمين قرار گرفته و او يک موجود عاقل و داناي خشکي است. کمتر اتفاق مي‬افتد که زن متولد اين ماه آدم نا آرامي باشد، او پيوسه کوشش دارد تا جريان زندگي اش عادي و طبيعي به سير‬خود ادامه بدهد و از درگير شدن يا کشمکش ها و زد و بندها بيزار است مگر اينکه به هنگام تولدش ماه در برج‬ جوزا ( خرداد ) بوده باشد که در اين صورت برخي اوقات دست به انجام کارهايي ميزند که مفاير با تمايل ذاتي‬ اش به زندگي آرام است  او به هيچ صورتي يک موجود احساساتي محسوب نمي گردد و به اين دليل زندگي با او‬ براي شما بسيار آسان است اما فراموش نکنيد که يک هدف يا فکر وقتي نظر کامل او را به خود جلب ميکند که‬ به وي گفته شود اين کار برايش خوب است و يا اينکه همه اين کار را مي کنند. يک چنين نصايح او را کسل مي‬کند. براي ايجاد عکس العمل مناسب بايد وي را مطمئن ساخت که از کار مورد نظر رضايت باطني پيدا خواهد ‬کرد‬ .
دوستدار گل و زيبايي‬
‫شما کمتر ممکن است زن متولد ارديبهشتي را ببينيد که از ديدن چند گل مصنوعي در گلدان خوشش بيايد و از‬ديدن آن لذت ببرد. گل هاي او بايد حقيقي باشند و احساس واقعي و بويي خوش از آن ها به مشام برسد. تا جايي که‬ برايش امکان داشته باشد خانه را با گل هاي مختلف ميآرايد .هميشه عطرهاي خارجي و احيانا قديمي را بکار‬ميبرد در حالي که تعدادي از ايشان برعکس ، بوي طبيعي ، يک بدن کاملا شسته و کاملا تميز و هواي آزاد و‬ بوهاي خوش طبيعي، مثلا بوي نان تازه اي که در تنور پخته مي شود، آش کارا قابل رويت است . بوي چمني که‬ بعد از يک شب بارندگي زده شده است،او را سرشار از شادي و نشاط ميسازد. اين هشداري است به شما که‬ هميشه بعد از اصلاح عطر خوش بويي به کار ببريد و در خريد ادوکلن کمال دقت را مبذول داريد. همانقدر که او‬ به بوهاي خوش علاقه نشان مي دهد، از بوهاي ناخوش و بد متنفر است. او کسي نيست که بتواند و يا بخواهد بوي‬ بد را تحمل کند. پس هرگز به کارهاي معمولي و خانه داري وادارش نکنيد مگر اينکه خودتان پشت سرش بايستيدو مرتبا اسپري خوش بويي در آشپز خانه بزنيد.‬
‫احتمالا يکي از علل مسائل کوچک خانوادگي در منزلي که خانم آن متولد ارديبهشت است، بوي آشپزخانه و طبخ‬ غذا است. در مورد بوهاي خوب وبد علاقه او به طبيعت نقش عجيبي ايفا ميکند، در يک خانه روستايي بوي‬ اصطبل، و يا در کنار دريا بوي ماهي هاي صيد شده شامه را به هیچ عنوان نميآزارد زيرا اينها داراي بوهاي‬ طبيعي هستند. با توجه به اين نکات شما خيلي راحت مي توانيد کاري کنيد که او هميشه راضي باشد‬
چه رنگ هايي را دوست مي دارد
‫مشابه همين حساسيت را نسبت به رنگ ها نيز مي توان در او ديد و هر قدر رنگ ها غني تر باشند، بيشتر نظر او‬ را جلب مي کنند و در اين ميان رنگ آبي اثر عجيب بر روي او دارد. اين رنگ اعم از اينکه آبي آسماني باشد يا‬ آبي نيلي ميتواند به راحتي او را ازخود بيخود سازد. رنگ هاي صورتي و قرمز کمرنگ نيز بيش و کم همين‬ اثر را روي او مي گذارند. پس وقتي مي خواهيد به ديدن يک دختر متولد ارديبهشت برويد، خيلي بهتر خواهد بود‬ که يک کراوات آبي بزنيد و يا پيراهن صورتي بپوشيد، اما مواظب باشيد که اين دو را يک جا بکار نبريد؛ زيرا‬ علاقه عجيب او به طبيعت موجب شده است که حساسيت زيادي نسبت به هماهنگي بين رنگ هاي مختلف از خود‬ نشان بدهد و اصلا مايل نيست که دوستانش به صورت پرده قلمکار لباس بپوشند. از نظر غذا به طعم آن سخت‬ اهميت مي دهد. اگر او را براي شام به رستوران ميبريد، محلي را انتخاب کنيد که سر آشپز خوب و معروفي‬ ‫داشته باشد .رستوراني که قبل از غذاسوپ لوبيا سرو کند، بدون شک نظر او را از شما بر مي گرداند. علاقه او به‬ غذاهاي خوش طعم موجب مي شود که علي الاصول آشپز قابلي باشد. احتمالا هيچ کس به اندازه زن متولد اين ماه‬ نمي داند که يک معده خالي را چگونه بايد پر کرد و از انجا که معده يکي از دو کليد قلب مرد است، آشپزخانه‬ بزرگترين حيله اي است که زن متولد ارديبهشت آن را براي به دام انداختن مرد دلخوهش بکار مي برد‬
علاقه به موسيقي و ساز و آواز
‫مناظر زيباي طبيعي و موسيقي ويرا مثل جادو زدگان به خود جذب ميکند و بيشتر زن هاي تولد يافته در‬دومين ماه سال يا شخصا سازي را مي نوازد و يا اينکه لااقل علاقه خاصي به ساز و آواز و هنر نشان ميدهند.‬
‫بردن او به نمايشگاه هاي نقاشي و يا سالن هاي کنسرت در جلب نظرش فوق العاده مفيد است و به همين ترتيب در‬ ماه عسل هيچ کجا به اندازه نقاطي که بتواند خود را در دامان طبيعت ببيند، خوشحال نميکند. او به راستي و با‬تمام  وجود خود از عظمت طبيعت لذت مي برد. علاقه زن متولد ارديبهشت به طبيعت به قدري زياد است که هیچ‬وقت نمي توان يکي از ايشان را يافت که روزي روزگاري به ييلاق و ده پناه نبرده باشد و يا صميمانه عاشق اسب‬ سواري و ماهيگيري نباشد‬
در عشق بي پرواست
‫دختر متولد برج ثور در ابراز عشق بسيار بي پرواست اما شيفتگي اش نسبت به طبيعت و اعتقاد به اينکه همه‬ چيز همان طوري است که ديده مي شود، اغلب موجب سردرگمي و گمراه ي اش ميگردد. اگر مردي فقط به‬ ظاهر چنان بود که او مي خواهد، صميمانه دست هايش را به دور گردنش مياندازد و  عاشقش مي شود و شما‬ اگر مي خواهيد دست هاي او را به دور گردن خود ببينيد، سعي کنيد دهانتان هرگز بوي سير ندهد، رنگهايي را‬ که دوست ندارد، نپوشيد و به هنگام ملاقاتش صفحه اي را روي گرام بگذاريد که موسيقي تند و خشني داشته باشد.‬ از نظر احساسات فوق العاده حساس و پاکباز است و به هيچ صورتي نمي خواهد که عشق شما نسبت به وي خدشه‬ دار باشد زيرا يک عشق خدشه دار ” طبيعي ” و ملکوتي نيست‬
در شيک پوشي طرفدار سادگي است
‫در لباس پوشيدن پارچه هاي نرم و لطيف را ترجيح مي دهد و مدل لباس هايش را خيلي ساده اما با سليقه انتخاب‬ ميکند و به اين دليل از طرفداران لباسهاي اسپرت است. لباسش بايد حتي المقدور راحت باشد و هيچ بعيد نيست‬ که سر چشمه يک چنين تمايلي همان عشق به طبيعت باشد که در خود احساس مي نمايد .اگر بر حسب اتفاق به هنگام تولد‬ تحت تاثير برج دلو ( بهمن ) قرار گرفته باشد، احتمال وجود دارد که گاهگاهي پي لباس هاي فانتزي برود اما حتي‬ در اين حالت نيز لباس هايي انتخاب ميکند که به درد بخور باشند. هر قدر بيشتر او را بشناسيد، بيشتر به اين‬ موضوع پي ميبريد که او منبع نيرو و قدرت است. کمتر ممکن است از کسي توقع داشته باشد مگر در محدوده‬ عشق و وفاداري، و اگر خواسته اش برآورده شد،صميمانه قدر شناسي ميکند . اطرافيانش عاشق صداقت و‬راستي او ميباشند. همنشيني با او مثل يک حمام گرم آرام بخش است و اتفاقا خودش هم عاشق استحمام با‬ آب گرم همراه با مقدار زيادي لوسيون، انواع روغن هاي زيبايي وصابون هاي خوش بو است . حمام منزل او‬ هميشه شباهت به حمام افسانه اي کلئوپاترا دارد و به طوري که آدم گاهي فکر مي کند وقتي او حمام مي گيرد، چند‬کنيز به رديف مي ايستند و هر کدام حوله، لباس، وسايل آرايش وديگر لوازم شخصي او را برايش آماده مي کنند‬
مخالفت با شتابزدگي
‫به هنگام آشنايي با يک چنين زني خيلي زود متوجه مي شويد که سخت مايل است احترامش مخصوصا در مجامع‬ عمومي کاملا حفظ شود وشما با دانستن ماه تولد او بهتر است سخت مراقب اين موضوع باشيد. نکته ديگري که‬ لازم است به خاطر داشته باشيد، اين است که او تمايل وافري به انجام آهسته و پيوسته کارها دارد. در نتيجه اگر‬ دستپاچه اش کنيد و يا وادارش سازيد که تعجيل به خرج بدهد، عصباني مي شود و اين کاري است که حتي امتحان‬ کردنش هم جايز نمي باشد. روش طبيعي او آهسته کاري است و تقريبا هرگز اتفاق نمي افتد که از اين شيوه تخطي‬ کند. اما اين امکان هم وجود دارد که از روي عصبانيت گاهي سخت از خود شتابزدگي نشان دهد‬ .
يک رگ لجبازي
‫از نظر بچه داري و مادر بودن صبرش در تحمل ناملايمات و شيوه آهسته کاري اش موجب ميشود که مادري‬ مهربان، بردبار و تمام عيار باشد. او کودکان تازه به دنيا آمده را سخت دوست دارد و به آنها عشق ميورزد،‬اما هر قدر بچه ها بزرگتر مي شوند، رفتار او جدي تر و توقعاتش بيشتر مي گردد .مادري که در ارديبهشت متولد‬ شده باشد، وقتي ببيند که بچه نوجوانش ديگر مانند سابق حرفش را گوش نميکند و به فرمان هايش گردن نمي‬ نهد، عصباني مي شود. او قادر به تحمل يک چنين رويدادي نيست. در يک چنين مواردي است که گاهي عصبانيت‬ منهدم کننده اش ظاهر مي گردد. او نسبت به تنبلي و مخصوصا در هم و برهمي کودکانش از خود عکس العمل‬ شديد نشان ميدهد و به همين دليل هم بچه هاي يک چنين مادري از جمله بچه هاي نادري هستند که پيوسته‬ مواظب هستند اسباب و اثاثيه و اتاقشان مرتب و کارهاي شان انجام شده باشد.عشق زن متولد اين ماه به زيبايي و‬ هماهنگي رنگ ها و دکوراسيون اتاق ها ومنزل موجب مي شود که پيوسته با آنچه که بچه هاي نوجوانش در اتاق‬ هاي خود انجام مي دهند و عکس ها و تصاويري که به در و ديوار مي چسبانند، مخالف باشد. در خارج ازکادر‬ سليقه برخورد او با بچه هايش فوق العاده کم است،به طوري که با گذشت ايام بچه ها به تدريج احساس مي کنند که‬ او خيلي پيش از آنکه معلم و دستور دهنده باشد، يک دوست صميمي و وفادار است. بچه هاي يک چنين زني بعد‬ از آنکه از آب و گل در آمدند و خود صاحب خانه و زندگي شدند، بدون شک از مادر خو د به عنوان يک زن فهميده‬ و مهربان در دوران کودکي، و يک دوست صميمي و يک رنگ در دوران نوجواني و بزرگسالي نام ميبرند‬ .
مدد کار شوهر‬
‫زن متولد برج ثور لوس نيست و کمتر اتفاق مي افتد که از چيزي شکايت داشته باشد. او زني است که اگر اقتصاد‬خانواده اش مواجه با بحران موقتياي شد، آرام و بدون اعتراض کاري براي خودش پيدا ميکند و به کمک‬ شوهرش مي شتابد. در وجودش تنبلي نهفته نشده است و با آرام بودن شيوه زندگي و حرکاتش، بسيار پشتکار دار‬ است.او مي تواند مانند يک مرد از نردبان بالا برود و اتاق هاي منزلش را رنگ کند، اما توقع دارد که بعد از آن‬ روز را به آرامش بگذراندو راحت بخوابد. او با سر بلندي دوش به دوش شوهرش کار مي کند ولي کمتر اتفاق مي‬افتد که بخواهد از شوهرش پيشي بگيرد و يا برتري احتمالي خود را بر او ثابت کند. بسياري از زنان متولد اين ماه‬ صميمانه به شوهر خود کمک مي کنند تا به درس خود ادامه بدهد و تخصصي بگيرد و يا اينکه در صورت لزوم‬ نامه ها و نوشته هاي او را در منزل ماشين مي نمايد. اما يادتان باشد که به همان اندازه که ياري دهنده است،‬ ‫خواهان دريافت ياري ديگران نيز مي باشد، اما از مردي که اين کار را با ترحم انجام بدهد يا او را قادر به انجام‬ کاري نداند، به شدت متنفر است، اصولا او از هر نوع ضعفي نفرت دارد‬
تحمل درد و رنج
‫قدرتش در تحمل درد و خونسردي اش در مواجه شدن با ناملايمات جنبه خارق العاده دارد و در اين مورد حتي از‬ زنان متولد برج عقرب ( آبان ) نيز جلوتر است. من روزي در بيمارستان زني را ديدم که بنا بود جراحي خطرناکي‬ روي او صورت بگيرد. خودش هم از خطر اين کار اطلاع داشت. وقتي پرستاران وارد اتاق شدند تا او را به اتاق‬ عمل ببرند، شوهرش که در کنارش نشسته تود، بي اختيار به گريه کردن افتاد و اين يک نمونه کامل از خون سردي‬ خاص زني بود که در ماه ارديبهشت به دنياآمده بود. او در لحظه اي که برانکارش را به داخل اتاق عمل مي‬بردند، سرش را بلند کرد و به شوهرش گفت:” يادت نرود گلدان ها را آب بدهي”. زن متولد ارديبهشت هرگز نمي‬گذارد که احساساتش مانع از آن بشود که واقعيات را ناديده بگيرد. مردي که با زن متولد ارديبهشت ازدواج کند،‬مطمئنا زن ضعيف النفس و بيکاره اي را به خانه نميبرد. اين زن اگر چه انتظار دارد که شوهرش نيازمندي او و‬ خانواده را در حد معقول برآورده سازد و اسباب و اثاثيه منزلش به بهترين وجهي که براي شان امکان دارد ، فراهم‬ بشود ولي به هيچ صورت طالب ثروت هاي باد آورده نيست و دلش مي خواهد که شوهرش به کمک او تدريجا به‬ آرزوهاي مشترک خويش جامه عمل بپوشاند. او بسيار دور انديش است وبه همين دليل هم سعي وافر به عمل مي‬آورد تا با همکاران شوهرش و خانواده آن ها رفت وآمد و دوستي برقرار سازد و آن ها را به منزل خود دعوت‬ نمايد و با همسرانشان صميصي مي شود تا حداکثر تضمين شغلي و تامين اينده را فراهم آورد.او مادري است که‬ اگر کودکش بيمار شود، شب هاي متوالي بر بالينش بيدار مي نشيند و از ته دل از خداي خود مي خواهد که به‬ بهبودي اش کمک کند. او معمولا آدم متدين و معتقدي است وبه اين دليل در مواقعي که شوهرش با م شکلي روبرو‬ مي شود، خوب مي تواند از نظر روحي و معنوي به کمکش بشتابد. در قلب زن متولد برج ثور هميشه مکاني‬ براي پذيرا شدن درماندگان وجود دارد، مکاني که در آن عشق و محبت به حد وفور يافت مي شود، مکاني که هر‬ توفان زده اي مي تواند به آن پناه ببرد. زن متولد ارديبهشت روح واقعا بزرگي دارد.‬

 

 Zodiac

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.