Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : به نام خداوند جان و خرد ,‬ ‫کزين برتر انديشه برنگذرد‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : به نام خداوند جان و خرد ,‬ ‫کزين برتر انديشه برنگذرد‬

‫‪فردوسی شاهکار ادبیات ایران یعنی شاهنامه را چنین آغاز میکند

آغاز کتاب

‫به نام خداوند جان و خرد‬
‫کزين برتر انديشه برنگذرد‬
‫خداوند نام و خداوند جای‬
‫خداوند روزی ده رهنمای‬
‫خداوند کيوان و گردان سپهر‬
‫فروزنده ماه و ناهيد و مهر‬
‫ز نام و نشان و گمان برترست‬
‫نگارنده ی بر شده پيکرست‬
‫به بينندگان آفريننده را‬
‫نبينی مرنجان دو بيننده را‬
‫نيابد بدو نيز انديشه راه‬
‫که او برتر از نام و از جايگاه‬
‫سخن هر چه زين گوهران بگذرد‬
‫نيابد بدو راه جان و خرد‬
‫خرد گر سخن برگزيند همی‬
‫همان را گزيند که بيند همی‬
‫ستودن نداند کس او را چو هست‬
‫ميان بندگی را ببايدت بست‬
‫خرد را و جان را همی سنجد اوی‬
‫در انديشه ی سخته کی گنجد اوی‬
‫بدين آلت رای و جان و زبان‬
‫ستود آفريننده را کی توان‬
‫به هستيش بايد که خستو شوی‬
‫ز گفتار بیکار يکسو شوی‬
‫پرستنده باشی و جوينده راه‬
‫به ژرفی به فرمانش کردن نگاه‬
‫توانا بود هر که دانا بود‬
‫ز دانش دل پير برنا بود‬
‫از اين پرده برتر سخنگاه نيست‬
‫ز هستی مر انديشه را راه نيست‬

فردوسی

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*