Home / Literature / خواجوی کرمانی / سروده ای از خواجوی کرمانی : ای کرده ماه را از تیره شب نقاب

سروده ای از خواجوی کرمانی : ای کرده ماه را از تیره شب نقاب

Khajoye Kermani-2

 

ای کرده ماه را از تیره شب نقاب
در شب فکنده چین بر مه فکنده تاب

مشک است یا خط است یا شام شب نمای
ماه است یا رخ است یا صبح شب نقاب

با سرو قامتت شمشاد گو مروی
با ماه طلعت خورشید گو متاب

ای برده آب من زان لعل آبدار
وی بسته خواب من زان چشم نیم‌خواب

چون آتش رخت برد آبروی من
زان آب آتشی بر آتشم زن آب

زلف تو بر رخت شام است برسحر
عشق تو در دلم گنج است در خراب

ای سرو سیمتن صبح است در فکن
در جام آبگون آن آتش مذاب

خادم! بسوز عود، مطرب! بساز چنگ،
بلبل! بزن نوا، ساقی! بده شراب

صوفی چو صافئی درد مغان بنوش
خواجو چو عارفی روی از بتان متاب

 

خواجوی کرمانی

Khajoye Kermani-4

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *