Home / Literature / سعدی / گلستان سعدی - حکایات / حکایتی از گلستان سعدی : نخواهند از جهان بيش از كفن برد‬

حکایتی از گلستان سعدی : نخواهند از جهان بيش از كفن برد‬

sadi

‫‫باب دوم در اخلاق پارسايان‬

حكايت‬

*
‫‫
‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫پادشاهى به ديده ی استحقار در طايفه درويشان نظر كرد.

يكی زان ميان بفراست بجای آورد و‬ گفت : ای ملك ما درين دنيا بجيش از تو كمتريم و بعيش از تو خوشتر و بمرگ برابر و بقيامـت‬

بهتر.‬

اگر كشور گشاى كامران است‬
‫و گر درويش ، حاجتمند نان است‬

در آن ساعت كه خواهند اين و آن مرد‬
‫نخواهند از جهان بيش از كفن برد‬

چو رخت از مملكت بربست خواهى‬
‫گدايى بهتر است از پادشاهى‬

ظاهر درويشی جامه ی ژنده است و موی سترده و حقيقت آن ، دل زنده و نفس مرده .‬

نه آنكه بر در دعوى نشيند از خلقى‬
‫وگر خلاف كنندش به جنگ برخيزد‬

اگر ز كوه غلطد آسيا سنگى‬
‫نه عارف است كه از راه سنگ برخيزد‬

طريق درويشان ذكر است و شكر و خدمت و طاعت و ايثار و قناعت و توحيد و توكل و تسـليم و‬ تحمل .

هر كه بدين صفتها كه گفتم موصوف است بحقيقت درويش است وگر در قباسـت ، امـا‬ هرزه گردی بی نماز ، هواپرست ،

هوسباز كه روزها به شب آرد در بند شهوت و شـبها روز كنـد‬ در خواب غفلت و بخورد هرچه در ميان آيد و بگويد هرچـه بـر زبـان

آيـد ، رنـد اسـت وگـر در‬ عباست.‬

اى درونت برهنه از تقوا‬
‫كز برون جامه ريا دارى‬

پرده هفت رنگى در مگذار‬
‫تو كه در خانه بوريا دارى‬

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫


گلستان سعدی

شیخ اجل سعدی شیرازی

سعدی

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.