Home / Various / یادگیری زبان های خارجی مانند کودکان

یادگیری زبان های خارجی مانند کودکان

Kids learning

 

يادگيری مانند كودكان‬
‫در سال 1984 مركز زبان دانشگاه آمريكن در بانكوك شروع به استفاده و به كار گيری يك راهبرد جديد‬ برای آموزش زبان تايلندی كرد . نام اين روش ” شيوه شنيداری” است. در سال های اخير اين شيوه را‬ ” پيشرفت خودكار زبان” ناميده اند.‬
‫اين شيوه می گويد هر تلاشی برای صحبت كردن ( يا حتی فكر كردن به زبان)، قبل از اينكه صحبت‬ كردن خودكار حاصل شود، منجر به آسيب رسانی به يادگيری شده و نتايج نهايی را محدود می كند! به‬ عبارتی ديگر اين متد از يك ” دوره سكوت” بسيار طولانی مدت استفاده می كند.‬
‫در طول “دوره سكوت” ، زبان آموزان تنها بر شنيدن تمركز می كنند . بعد از 6 – 21 ماه گوش دادن‬ مستمر و زياد ، زبان آموزان شروع به صحبت كردن طبيعی و خودكار می كنند – بدون نياز به هيچ‬ گونه تلاش يا حتی فكر كردن!‬

نكته اول- راز كودكان

همه می دانند كه وقتی خانواده ايی به يك كشور جديد مهاجرت می كنند ، كودكان در نهايت به طور‬ طبيعی به زبان آن كشور صحبت می كنند اما بزرگسالان نه . توضيح شفاف اين امر آن است كه‬ كودكان “استعداد” خاصی دارند كه همان طور كه بزرگ می شوند آن را از دست می دهند .‬
‫معلمین می گويند كه بزرگسالان به جای آنكه زبان را به طور طبيعی ياد بگيرند بايد زبان را به آنها‬ آموخت و آنها بايد آن را بخوانند .‬
‫اما آيا ما با شيوه های تدريس امروزی زبان پيشرفتی هم داشته ايم ؟ برای مثال چرا مردم آفريقای‬ مركزی وقتی وارد يك اجتماع با زبان متفاوت  می شوند بهتر عمل می كنند تا دانش آموزان مدرن و‬ پيشرفته امروز  ما ؟ آيا اين بدان دليل نيست كه در تدريس مدرسين ما اشكال  وجود دارد ؟ شايد‬ بزرگسالان هم بتوانند كار  را كه كودكان انجام می دهند انجام دهند . شايد اين تنها عادت رفتار ‬بزرگسالان است(نه نداشتن استعداد) كه مانع پيشرفت و موفقيت آنها می شود .‬
‫‪‫

یک تعبير اشتباه – كودكان كاری را انجام می دهند كه بزرگسالان نمی توانند انجام دهند .‬

سوالی كه پرسيده نشده – چه می شد اگر بزرگسالان يك سال بدون اينكه صحبت كنند فقط گوش‬ می دادند ؟‬

پاسخ ما – هم كودكان و هم بزرگسالان می  توانند اين كار را به خوب  انجام دهند، اما فقط كودكان‬ هستند كه اين را اشتباه انجام می دهند.‬
‫واكنش يك كودك 4 ساله را با يك بزرگسال در مواجه شدن با كسی  كه به زبان خارج  صحبت میكند مقايسه كنيد . كودكان اكثر اوقات گوش می  دهند، در حال  كه بزرگسالان معمولا سعی  میكنند‬ صحبت كنند و پاسخ دهند .‬
‫اكنون اين را مد نظر داشته باشيد كه ” سعی در صحبت نكردن” راز كودكان است . اين قابل توجيه‬ است كه گوش دادن به مكالمه هايی كه صحيح هستند يادگيری صحيح زبان را به همراه دارد، در حالی‬كه گفتن چيزهايی كه غلط هستند ، يادگيری را غلط می كند .‬
‫چه می شد اگر بزرگسالان هم همان كاری را می كردند كه كودكان انجام می دهند،( يعنی، فقط يك‬ سال گوش كنند بدون اينكه تلاشی جهت صحبت كردن انجام دهند). در سال 4891، مركز زبان ‪AUA‬‬ در بانكوك شروع به پياده سازی همين روش در كلاس های زبان تايلندی خود كرد . دانش آموزان به‬ مدت يك سال تا آنجا كه می شد فقط گوش می دادند بدون اينكه هرگز صحبت كنند . ما دريافتيم كه‬ بزرگسالان دقيقا همان نتيجه ايی را گرفتند كه كودكان می گيرند . اگر بزرگسالان به مدت يك سال در‬ شرايط واقعی صحبت كردن طبيعی را بفهمند ، بدون اينكه تلاش كنند چيزی بگويند، آنگاه صحبت‬ كردن روان با تلفظ كاملا صحيح و شفاف به طور خودكار در آنها به وجود می آيد .‬ به نظر می رسد تفاوت بزرگسالان و كودكان در اين نيست كه كه بزرگسالان توانايی انجام صحيح اين‬ كار را از دست داده اند- بلكه در اين است كه كودكان هنوز ياد نگرفته اند چطور اين كار را غلط انجام‬ دهند(يعنی آموزش زبان خود را با اصرار و فشار بر صحبت كردن خراب كنند) .  ‬
‫‪ ‬‬
‫جمله بندی و قواعد، ترجمه كردن كلمات از فارسی به انگليسی، جايگزين سازی و هر گونه فكر كردن‬ در زمان صحبت كردن مانع صحبت كردن بومی و طبيعی شما می شود .‬
‫صحبت كردن طبيعی ( كه به طور خودكار به زبان شما جاری شود) ، آسيب رسان نيست (حتی اگر‬ غلط باشد) . آسيب از غلط بودن جملات وارد نمی شود بلكه از فكر كردن به زبان و صحبت كردن به‬ وجود می آيد .‬
‫پيشنهاد ما اين است . علت اينكه كودكان هميشه مانند بومی ها صحبت می كنند اين است كه آنها با‬ گوش دادن ياد می گيرند . و علت اينكه بزرگسالان مانند بومی ها صحبت نمی كنند آن است كه‬ صحبت كردن را با صحبت كردن ياد می گيرند .‬

بزرگسالان بيش از اندازه صحبت می كنند .‬

نكته اول :

‫فرمول اين است: ” گوش دهيد” ، ” صحبت نكنيد” و “صبور باشيد” . و حالا به نظر می رسد كه‬ اين ديگر فقط راز كودكان نيست . اين راز هر كسی است كه می خواهد انگليسی را ياد بگيرد . در حالی‬ كه كودكان با ايمان بيشتری به اين روش پای بندند، بزرگسالان اين كار را می توانند سريع تر انجام‬ دهند .‬

نكته دوم –   ‪A.L.G‬ چگونه كار می كند

اكثر مدرسان زبان مدام از دانشجويان خود می خواهند كه تا آن جا كه می توانند صحبت كنند، و‬ قبل از اينكه هر جمله ايی را بگويند به خوبی فكر كنند، و دانشجويان فكر می كنند اين روش درست‬ است . و اكنون ما می گوييم كه اين روش صحبت كردن و فكر كردن درست همان چيزی است كه‬ مانع يادگيری درست زبان بزرگسالان می شود .‬

نكته سوم – به كار گيری ‪ A.L.G‬ در كلاس‬
‫‪  ‬‬
‫‫ما كودكانی را می بينيم كه به يك كشور جديدی رفته اند، و مشاهده می كنيم كه آنها ” گوش می دهند، می خندند، و خيره می شوند‬ ”

راز كودكان : گوش ها باز، دهان بسته، بدون هيچ آزمون و امتحانی ، آنها نزديك به دو سال مانند‬ بومی ها می شوند.‬

سپس كلاس های آموزشی سراسر دنيا را مشاهده می كنيم، و درست مخالف اين جريان را می بينيم،‬ گوشها تقريبا بسته (دانشجويان به جای گوش از چشم ها استفاده می كنند)، دهان باز ، و هميشه‬ امتحان و تست . عده بسيار اندكی از اين زبان آموزان مانند بومی زبان ها می شوند .‬

دانشجويان امروزی به دو چيز نياز دارند.‬

اول : آنها به تجربه های بسيار جالبی در زبان انگليسی نياز دارند ( تفريح، هيجان، ترديد و ..) به گونه‬ ای  كه فراموش كنند از زبان ديگر  استفاده شده است .‬

دوم : درك و فهم دانشجويان بايد به حد  بالا باشد كه ياد بگيرند – يعنی  80 تا 100 % مطالب را از‬ همان روز اول درك كنند!‬ اينكه به مدرسان زبان بياموزيم كه هم جذاب و هم قابل فهم باشد كار زيادی  می برد. اما اين راز‬ موفقيت است! شنيدن به شيوه ای  جالب و قابل فهم و يك “دوره سكوت” طولانی ، كليد صحبت‬ كردن انگليسی  همچون بوميان است.  ‬

 

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*