Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : ای نفس خرم باد صبا , از بر يار آمدهای مرحبا‬

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : ای نفس خرم باد صبا , از بر يار آمدهای مرحبا‬

 ای نفس خرم باد صبا‬

‫از بر يار آمده ای مرحبا‬

قافله شب چه شنيدی ز صبح‬

‫مرغ سليمان چه خبر از سبا‬

بر سر خشمست هنوز آن حريف

‬ ‫يا سخنی میرود اندر رضا‬

از در صلح آمده ای يا خلاف‬

‫با قدم خوف روم يا رجا‬

بار دگر گر به سر کوی دوست

‬ ‫بگذری ای پيک نسيم صبا‬

گو رمقی بيش نماند از ضعيف

‬ ‫چند کند صورت بیجان بقا‬

آن همه دلداری و پيمان و عهد

‬ ‫نيک نکردی که نکردی وفا‬

ليکن اگر دور وصالی بود

‬ ‫صلح فراموش کند ماجرا‬

تا به گريبان نرسد دست مرگ

‬ ‫دست ز دامن نکنيمت رها‬

دوست نباشد به حقيقت که او‬

‫دوست فراموش کند در بلا‬

 ‫خستگی اندر طلبت راحتست

‬ ‫درد کشيدن به اميد دوا‬

سر نتوانم که برآرم چو چنگ

‬ ‫ور چو دفم پوست بدرد قفا‬

هر سحر از عشق دمی میزنم‬

‫روز دگر میشنوم برملا‬

قصه دردم همه عالم گرفت

‬ ‫در که نگيرد نفس آشنا‬

گر برسد ناله سعدی به کوه‬

‫کوه بنالد به زبان صدا‬

شیخ اجل سعدی شیرازی

سعدی

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*