web stats
Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : اول دفتر به نام ايزد دانا‬ , ‫صانع پروردگار حی توانا

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : اول دفتر به نام ايزد دانا‬ , ‫صانع پروردگار حی توانا

اول دفتر به نام ايزد دانا‬

‫صانع پروردگار حی توانا‬

اکبر و اعظم خدای عالم و آدم

‬ ‫صورت خوب آفريد و سيرت زيبا‬

از در بخشندگی و بنده نوازی

‬ ‫مرغ هوا را نصيب و ماهی دريا‬

قسمت خود میخورند منعم و درويش‬

‫روزی خود میبرند پشه و عنقا‬

حاجت موری به علم غيب بداند

‬ ‫در بن چاهی به زير صخره صما‬

جانور از نطفه میکند شکر از نی

‬ ‫برگتر از چوب خشک و چشمه ز خارا‬

شربت نوش آفريد از مگس نحل

‬ ‫نخل تناور کند ز دانه خرما‬

از همگان بینياز و بر همه مشفق

‬ ‫از همه عالم نهان و بر همه پيدا‬

پرتو نور سرادقات جلالش‬

‫از عظمت ماورای فکرت دانا‬

خود نه زبان در دهان عارف مدهوش

‬ ‫حمد و ثنا میکند که موی بر اعضا‬

هر که نداند سپاس نعمت امروز

‬حيف خورد بر نصيب رحمت فردا‬

بارخدايا مهيمنی و مدبر‬

‫وز همه عيبی مقدسی و مبرا‬

ما نتوانيم حق حمد تو گفتن

‬ ‫با همه کروبيان عالم بالا‬

سعدی از آن جا که فهم اوست سخن گفت‬

‫ور نه کمال تو وهم کی رسد آن جا

شیخ اجل سعدی شیرازی

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*