Home / Literature / پروین اعتصامی / سروده ای از پروین اعتصامی : درخت بی بر‬

سروده ای از پروین اعتصامی : درخت بی بر‬

پروین اعتصامی 2


درخت بی بر

*
‫‫
‫‬

‫آن قصه شنيديد که در باغ، يکی روز
‫از جور تير، زار بناليد سپيدار‬

کز من دگر بيخ و بنی ماند و نه شاخی‬
از تيشه ی هيزم شکن و اره ی نجار‬

اين با که توان گفت که در عين بلندی‬
‫دست قدرم کرد بناگاه نگونسار‬

گفتش تبر آهسته که جرم تو همين بس‬
‫کاين موسم حاصل بود و نيست ترا بار‬

تا شام نيفتاد صدای تبر از گوش‬
‫شد توده در آن باغ، سحر هيمه ی بسيار‬

دهقان چو تنور خود ازين هيمه برافروخت‬
‫بگريست سپيدار و چنين گفت دگر بار‬

آوخ که شدم هيزم و آتشگر گيتی‬
‫اندام مرا سوخت چنين ز آتش ادبار‬

هر شاخه ام افتاد در آخر به تنوری‬
‫زين جامه نه يک پود بجا ماند و نه يک تار‬

چون ريشه ی من کنده شد از باغ و بخشکيد‬
‫در صفحه ی ايام، نه گل باد و نه گلزار‬

از سوختن خويش همی زارم و گريم‬
‫آن را که بسوزند، چو من گريه کند زار‬

کو دولت و فيروزی و آسايش و آرام‬
‫کو دعوی ديروزی و آن پايه و مقدار‬

خنديد برو شعله که از دست که نالی‬
‫ناچيزی تو کرد بدينگونه تو را خوار‬

آن شاخ که سر بر کشد و ميوه نيارد‬
‫فرجام بجز سوختنش نيست سزاوار‬

جز دانش و حکمت نبود ميوه ی انسان‬
‫ای ميوه فروش هنر، اين دکه و بازار‬

از گفته ی ناکرده ی بيهوده چه حاصل‬
‫کردار نکو کن، که نه سوديست ز گفتار‬

آسان گذرد گر شب و روز و مه و سالت‬
‫روز عمل و مزد، بود کار تو دشوار‬

از روز نخستين اگرت سنگ گران بود‬
دور فلکت پست نميکرد و سبکسار‬

امروز، سرافرازی دی را هنری نيست‬
ميبايد از امسال سخن راند، نه از پار‬

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.