Home / Literature / شعرای افغانی / سروده ای از فریده اکبری : مرگ پايان زندگی نيست

سروده ای از فریده اکبری : مرگ پايان زندگی نيست

poetry-11

مرگ پايان زندگی نيست

*

 

شهابی بگذرد زين آسمان تا آرزويی کنم

مسيحی زنده گردد تا صليبم را بگيرم به دست

من مسيحی را در ميان صفحه های انجيل يافتم

و او گفت که تا عصری ديگر برميگردد

آنزمان که خورشيد بميرد

وآنزمان که دنيا واژگون گردد

مرگ پايان زندگی نيست

زندگی هرگز نمی ميرد

در وجود آنچه مرده هم نفس هست

گر به دستان مسيحی اين معجزه است

مرگ پايان زندگی نيست

زندگی هرگز نمی ميرد

چشمانت را مبند

نديدن بدتر از مرگ است

و مرگ پايان زندگی نيست

زندگی دوباره آغاز ميشود

پس از مرگ

……….به يک نام نو به يک شروع تازه

 

فریده اکبری

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *