web stats
Home / Literature / سروده ای از حمیرا نکهت دستگیرزاده : آوای مصلوب

سروده ای از حمیرا نکهت دستگیرزاده : آوای مصلوب

Homaira Nekhat Dastghirzadeh

 

آوای مصلوب

*

من نه در حواشی
که در متن حادثه ها روییدم
و قامتم
قیامت دگرگونه از تبار سرکشی و عصیان
من نه در حواشی
که در من حادثه ها بودم
آنگاه که تنهایی
سرود دلگیر تمامی فصل های مسدود را
ارمغان می کرد
و سموم وحشت

معمورۀ روشن ِ روشنایی را
سایبان میبست
من در متن حادثه ها بودم
وقتی سرود
لب های زنده گی را وداع می گفت
و شعر
دستان بلند و رهایش را
برای عبور شاعر از بن بست
پل نمی ساخت
و خود
در فصل انتحار آمدی های معصوم
صمیمانه در می آمیخت
و کسی نمی سرود
“به روز واقعه
تابوت این عزیز را ز سرو کنید
که با داغ بلند بالایی
مرده است”

من در متن و در حواشی بودم
آنگاه که حادثه
دستانش را
از حاشیه تا متن

می گسترد
و عشق را به صلیب می کشید
من
آوای مصلوبم را
می گریستم

حمیرا نکهت دستگیرزاده

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*