Home / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : تيمارخوار‬

سروده ای از پروین اعتصامی : تيمارخوار‬

پروین اعتصامی 2

 

‫‫تيمارخوار‬

*

‫‫‫‫
‫گفت ماهيخوار با ماهی ز دور‬
که چه ميخواهی ازين دريای شور‬
‫خردی و ضعف تو از رنج شناست‬
‫اين نه راه زندگی، راه فناست‬
‫اندرين آب گل آلود، ای عجب‬
تا بکی سرگشته باشی روز و شب‬
‫وقت آن آمد که تدبيری کنی‬
در سرای عمر تعميری کنی‬
‫ما بساط از فتنه ايمن کرده ايم‬
‫صد هزاران شمع، روشن کرده ايم‬
‫هيچگه ما را غم صياد نيست‬
‫انده طوفان و سيل و باد نيست‬
‫گر بيائی در جوار ما دمی‬
‫بينی از انديشه خالی عالمی‬
‫نيمروزی گر شوی مهمان ما‬
غرق گردی در يم احسان ما‬
‫نه تپيدن هست و نه تاب و تبی‬
‫نه غم صبحی، نه پروای شبی‬
‫دامها بينم براه تو نهان‬
رفتنت باشد همان، مردن همان‬
‫تابه ها و شعله ها در انتظار‬
که تو يکروزی بسوزی در شرار‬
‫گر نمیخواهی در آتش سوختن‬
‫بايدت اندرز ما آموختن‬
‫گر سوی خشکی کنی با ما سفر‬
بر نگردی جانب دريا دگر‬
‫گر ببينی آن هوا و آن نسيم‬
‫بشکنی اين عهد و پيوند قديم‬
‫گفت از ما با تو هر کس گشت دوست‬
‫تو بدست دوستی، کنديش پوست‬
‫گر که هر مطلوب را طالب شويم‬
‫با چه نيرو بر هوی غالب شويم‬
‫چشمه ی نور است اين آب سياه‬
‫تو نکردی چون خريداران نگاه‬
‫خانه ی هر کس برای او سزاست‬
بهر ماهی، خوشتر از دريا کجاست‬
‫گر بجوی و برکه لای و گل خوريم‬
‫به که از جور تو خون دل خوريم‬
‫جنس ما را نسبتی با خاک نيست‬
پيش ماهی، سيل وحشتناک نيست‬
‫آب و رنگ ما ز آب افزوده اند‬
خلقت ما را چنين فرموده اند‬
‫گر ز سطح آب بالاتر شويم‬
‫زاتش بيداد، خاکستر شويم‬
‫قرنها گشتيم اينجا فوج فوج‬
‫می نترسيديم از طوفان و موج‬
‫ليک از بدخواه، ما را ترسهاست‬
‫ترس جان، آموزگار درسهاست‬
‫بسکه بدکار و جفا جو ديده ام‬
از بديهای جهان ترسيده ايم‬
‫بره گان را ترس ميبايد ز گرگ‬
گردد از اين درس، هر خردی بزرگ‬
‫با عدوی خود، مرا خويشی نبود‬
دعوت تو جز بدانديشی نبود‬
‫تا بود پائی، چرا مانم ز راه‬
‫تا بود چشمی، چرا افتم به چاه‬
‫گر بچنگ دام ايام اوفتم‬
‫به که با دست تو در دام اوفتم‬
‫گر بديگ اندر، بسوزم زار زار‬
‫بهتر است آن شعله زين گرد و غبار‬
‫تو برای صيد ماهی آمدی‬
کی برای خير خواهی آمدی‬
‫از تو نستانم نوا و برگ را‬
‫گر بچشم خويش بينم مرگ را‬

‫‫‫

پروین اعتصامی

 

پروین اعتصامی

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.