Home / Various / ده نكته خوب از آقای دکتر غلامعلی افروز؛ رییس انجمن روانشناسی ایران

ده نكته خوب از آقای دکتر غلامعلی افروز؛ رییس انجمن روانشناسی ایران

being a positive person

 

با سپاس فراوان از خانم فرشته ذواشتیاق بخاطر به اشتراک گذاشتن این متن با ما

ده نكته خوب از آقای دکتر غلامعلی افروز؛ رییس انجمن روانشناسی ایران

١- ترسناك ترين جای جهان ذهن شماست .

٢- عمل باشيد نه عكس العمل ، صدا باشيد نه انعكاس صدا

۳- مراقب بدن خود باشيد ، زيرا تنها جايی است كه تا آخر عمر در آن زندگی می كنيد .

٤- اجازه ندهيد رفتار ديگران آرامش درونی شما را بهم بزند .

٥- آرزو كردن برای اينكه جای شخص ديگری باشيد ، يعنی ناديده گرفتن خودتان.

٦- ارزش شما با رفتار ديگران با شما، تعيين نميشود.

٧- اگر كسی كار اشتباهی انجام داد، همه خوبی هايش را فراموش نكنين.

٨- قهرمان بودن يعنی ايمان به خود، وقتی ديگران به شما اعتقادی ندارند.

٩- كسانی كه در گذشته زندگی می كنند، آينده خود را محدود می كنند.

١٠-هيچ يك از ما برنده يا بازنده به دنيا نيامده ايم ، انتخاب كننده به دنيا آمده ايم .

توصيه هايی برای توسعه فردی

اگر ديدی مردم از تو خوششان می آيد؛ پس بدان آنها از نعمتی که خداوند به تو عطا کرده خوششان آمده؛ واز عيوبی که خداوند آنها را ستر کرده

خبر ندارند؛ پس خدا را شکر کن و به خود مغرور نشو.

اگر می خواهی خوشبخت باشی؛ خيلی به خاطرات گذشته توجه نکن؛ ودنبال کسی که به تو نمی انديشد ندو؛ چون کسی در فراق کسی نمی ميرد؛

پس خدا را بر نعمت فراموشی شکر کن.

انتظار نداشته باش که از ديگران بهتر باشی؛ ولي انتظار داشته باش تا از گذشته ی خودت بهتر باشی.

وقتی انديشه ها به انديشه ديگران مشغول می شود؛ کوچک می شود؛ ووقتی انديشه به خود تکيه می کند بزرگ می شود.!!

سکوت در مواقع سخت وطاقت فرسا احترام می آورد، بر عکس کشمکش وجدال که موجب نفرت وکينه می شود !!

مردی خوشتيپ وخوش هيکل جلو سقراط ايستاد وبه لباس و قيافه اش افتخار کرد؛ سقراط به او گفت: (حرف بزن تا ببينمت)…. پس مواظب

حرفهايت باش که حرفهايت شخصيتت است. !!

از حکيمی پرسيدند:چرا از کسی که اذيتت می کند انتقام نمی گيري؟ با خنده جواب داد: آيا حکيمانه است سگی را که گازت گرفته گاز بگيری؟!

با هر انسانی آنطور رفتار کن که او مهمترين شخص در دنياست؛ نه بخاطر اينکه احساس خوشبختی خواهی کرد؛ ولی بخاطر اينکه تو دوستان

بيشتری را بدست خواهی آورد؛ که همان احساس را با تو رد وبدل می کنند !!

با انسانهای مثبت معاشرت کن؛ چون آنها بر انديشه وعقل ورفتارت تأثير می گذارند؛ وتو بصورت ناخودآگاه به انسانی مثبت تبديل خواهی شد؛

وآنگاه شروع به تاثير بر ديگران خواهی کرد !!

اگر کسی با تندی تو را نصيحت کرد، سخنش را قطع نکن، واز ملاحظاتش استفاده کن؛ چون در پشت تندی اش محبت عميقی قرار دارد، مانند

کسی نباش که ساعت زنگدار را می شکند فقط بجرم اين که او را بيدار کرده است. !!

لبخند برايت نان نمی خرد..!! ولی برايت دلهايی را می خرد.!” پس آفرين به دينی که لبخند را عبادتی قرار داده که بخاطر آن مأجور می شويم

ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻨﯿﺪ .ﺍﻭ ﺩﺭﻫﺎﯾی ﺭﺍ ﻣی ﺑﻨﺪﺩ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﮔﺸﻮﺩﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖﻭ ﺩﺭﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ

ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻨﺶ ﻧﯿﺴﺖ

ﺍﮔﺮ ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩﯼ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺨﻨﺪ ﺗﺎ ﻏﻢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻧﺸﻮﺩ

ﻭ ﺍﮔﺮ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮﺩﯼ ﺁﺭﺍﻡ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺷﺎﺩﯼ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪ ﻧﮕﺮﺩﺩ.

ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﻓﻖ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ : ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ، ﭼﻪ ﺳﻮﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺩﺍﺭﺩ؟

 

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.