Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : صاحب نظر نباشد دربند نيک نامی‬

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : صاحب نظر نباشد دربند نيک نامی‬

 sadi

‫‫

 

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫صاحب نظر نباشد دربند نيک نامی‬
خاصان خبر ندارند از گفت و گوی عامی‬

ای نقطه سياهی بالای خط سبزش‬
خوش دانه ای وليکن بس بر کنار دامی‬

حور از بهشت بيرون نايد تو از کجايی‬
‫مه بر زمين نباشد تو ماه رخ کدامی‬

ديگر کسش نبيند در بوستان خرامان‬
‫گر سرو بوستانت بيند که می خرامی‬

بدر تمام روزی در آفتاب رويت‬
گر بنگرد بيارد اقرار ناتمامی‬

طوطی شکر شکستن ديگر روا ندارد‬
گر پسته ات ببيند وقتی که در کلامی‬

در حسن بی نظيری در لطف بی نهايت‬
‫در مهر بی ثباتی در عهد بی دوامی‬

لايقتر از اميری در خدمتت اميری‬
خوشتر ز پادشاهی در حضرتت غلامی‬

ترک عمل بگفتم ايمن شدم ز عزلت‬
‫بی چيز را نباشد انديشه از حرامی‬

فردا به داغ دوزخ ناپخته ای بسوزد‬
‫کامروز آتش عشق از وی نبرد خامی‬

هر لحظه سر به جايی بر می کند خيالم‬
‫تا خود چه بر من آيد زين منقطع لگامی‬

سعدی چو ترک هستی گفتی ز خلق رستی‬
‫از سنگ غم نباشد بعد از شکسته جامی‬

 

شیخ اجل سعدی شیرازی

 

سعدی

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.