Home / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : تیره بخت

سروده ای از پروین اعتصامی : تیره بخت

پروین اعتصامی 2

 

‫‫تیره بخت

*

‫‫‫دختری خرد، شکايت سر کرد‬
که مرا حادثه بی مادر کرد‬
‫ديگری آمد و در خانه نشست‬
‫صحبت از رسم و ره ديگر کرد‬
‫موزه ی سرخ مرا دور فکند‬
جامه ی مادر من در بر کرد‬
‫ياره و طوق زر من بفروخت‬
‫خود گلوبند ز سيم و زر کرد‬
‫سوخت انگشت من از آتش و آب‬
‫او بانگشت خود انگشتر کرد‬
‫دختر خويش به مکتب بسپرد‬
‫نام من، کودن و بی مشعر کرد‬
‫بسخن گفتن من خرده گرفت‬
روز و شب در دل من نشتر کرد‬
‫هر چه من خسته و کاهيده شدم‬
‫او جفا و ستم افزونتر کرد‬
‫اشک خونين مرا ديد و همی‬
خنده ها با پسر و دختر کرد‬
‫هر دو را دوش بمهمانی برد‬
‫هر دو را غرق زر و زيور کرد‬
‫آن گلوبند گهر را چون ديد‬
ديده در دامن من گوهر کرد‬
‫نزد من دختر خود را بوسيد‬
بوسه اش کار دو صد خنجر کرد‬
‫عيب من گفت همی نزد پدر
‫عيب جوئيش مرا مضطر کرد‬
‫همه ناراستی و تهمت بود‬
هر گواهی که در اين محضر کرد‬
‫هر که بد کرد، بدانديش سپهر‬
کار او از همه کس بهتر کرد‬
‫تا نبيند پدرم روی مرا‬
دست بگرفت و بکوی اندر کرد‬
‫شب بجاروب و رفويم بگماشت‬
روزم آواره ی بام و در کرد‬
‫پدر از درد من آگاه نشد‬
‫هر چه او گفت ز من، باور کرد‬
‫چرخ را عادت ديرين اين بود‬
‫که به افتاده، نظر کمتر کرد‬
‫مادرم مرد و مرا در يم دهر‬
چو يکی کشتی بی لنگر کرد‬
‫آسمان، خرمن اميد مرا‬
‫ز يکی صاعقه خاکستر کرد‬
‫چه حکايت کنم از ساقی بخت‬
که چو خونابه درين ساغر کرد‬
‫مادرم بال و پرم بود و شکست‬
مرغ، پرواز ببال و پر کرد‬
‫من، سيه روز نبودم ز ازل‬
‫هر چه کرد، اين فلک اخضر کرد‬

‫‫‫

پروین اعتصامی

 

پروین اعتصامی

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.