Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : اين چه رفتارست کاراميدن از من می بری‬

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : اين چه رفتارست کاراميدن از من می بری‬

 sadi

‫‫

 

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‫‫‫‫‫‫‫‫اين چه رفتارست کاراميدن از من می بری‬
هوشم از دل میربايی عقلم از تن می بری‬

باغ و لالستان چه باشد آستينی برفشان‬
‫باغبان را گو بيا گر گل به دامن می بری‬

روز و شب می باشد آن ساعت که همچون آفتاب
می نمايی روی و ديگر باز روزن می بری‬

مويت از پس تا کمرگه خوشه ای بر خرمنست‬
‫زينهار آن خوشه پنهان کن که خرمن می بری‬

دل به عياری ببردی ناگهان از دست من‬
دزد شب گردد تو فارغ روز روشن می بری‬

گر تو برگرديدی از من بی گناه و بی سبب‬
‫تا مگر من نيز برگردم غلط ظن می بری‬

چون نيايد دود از آن خرمن که آتش می زنی‬
يا ببندد خون از اين موضع که سوزن می بری‬

اين طريق دشمنی باشد نه راه دوستی‬
کبروی دوستان در پيش دشمن می بری‬

عيب مسکينی مکن افتان و خيزان در پيت‬
کان نمی آيد تو زنجيرش به گردن می بری‬

سعديا گفتار شيرين پيش آن کام و دهان‬
‫در به دريا می فرستی زر به معدن می بری‬

 

شیخ اجل سعدی شیرازی

 

سعدی

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.