web stats
Home / Literature / سروده ای از خالده فروغ : تو از کناره يی

سروده ای از خالده فروغ : تو از کناره يی

Khaleda Ferogh-1

تو از کناره يی …

*

 

ناژو به هييت انسانی خشمگين درآمده است
پاييز است
فکر باد می وزد
نگاهان باغچه های نيمه سوخته
تن زخم برداشته زمين را می نگرند
کوچه ها هستند ديوانه هايی
که بر سکوت گيسوان خويش
می ريزند و می بندند
نيمی خاکستر و نيمی برگ های برهنه يی را
که در آن ها
آبروی شبنم به تاراج رفته است
ابر ها با دست های پر لرزه
می نويسند
غمنامه
ويرانه های آزادی
سوگوار سر به زانو نهاده اند
بريده اند
رگ های هوا را
و آسمان را آويخته اند
به دار
رنگ پنجره ها پريده است
تو از کناره يی
حضورت را به من بخش

 

 

خالده فروغ

Khaleda Ferogh-2

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*