web stats
Home / Literature / سروده ای از سید ظاهر موسوی : خسته ام

سروده ای از سید ظاهر موسوی : خسته ام

LANGUAGEpoetry

 

خسته ام

*
خسته ام از تارو پــــــــــود زندگی
خسته از بـــــــــــــود ونبود زندگی

هستی را دادم به فردای که نیست
من زیان کــــــــــــردم زسود زندگی

ازکباب ومـــــــــرغ بریان سهم من
صدریـــــــــــغا گشت دود زن دگی

بردهانم خــــــــــوردمشتی روزگار
دیده ام رنگ کبــــــــــــــود زندگی

زندگـــــــــــــی دیدم به باغ دیگران
تابـــــــــــــکی باشم حسود زندگی

درمیان زنده جـــــان بودم همیشه
نقش اثبات وجـــــــــــــــود زندگی

دفتر تومــــــــــــــــار را گیرد زمن
چـــــونکه بودم من شهود زندگی

 

 

سیدظاهر موسوی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*