web stats
Home / Literature / گریه کنید برایم تا زنده هستم . سروده ای از گیتی

گریه کنید برایم تا زنده هستم . سروده ای از گیتی

Don,t cry    for me after I died.
گریه کنید
برایم
برای زندهای تنها
در میان شما ها گم
می گوید
می خندد
غمی اندرونی دارد
نمی گوید از درونش
نمی بینید اندرونش
نمی دانید
از حال او
زخم نشسته بر قلب او
قلبی شکسته دارد
دردی نهفته دارد
رنجی که او کشیده
بر همگان پنهان است
پس
گریه کنید برایم
تا وقتی زنده هستم

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*