web stats
Home / Literature / سروده ای ازشیخ فریدالدین عطار نیشابوری : طوطی آمد با دهان پر شکر , در لباس فستقی با طوق زر

سروده ای ازشیخ فریدالدین عطار نیشابوری : طوطی آمد با دهان پر شکر , در لباس فستقی با طوق زر

  طوطی آمد با دهان پر شکر                                          در لباس فستقی با طوق زر
پشه گشته با شه‌ای از فر او                                             هر کجا سرسبزیی از پر او
در سخن گفتن شکر ریز آمده                                          در شکر خوردن پگه خیزآمده
گفت هر سنگین دل و هر هیچ کس                                  چون منی را آهنین سازد قفس
من در این زندان آهن مانده باز                                       ز آرزوی آب خضرم در گداز
خضر مرغانم از آنم سبزپوش                                        بوک دانم کردن آب خضرنوش
من نیارم در بر سیمرغ تاب                                            بس بود از چشمهٔ خضرم یک آب
سر نهم در راه چون سوداییی                                         می‌روم هر جای چون هر جاییی
چون نشان یابم ز آب زندگی                                           سلطنت دستم دهد در بندگی
هدهدش گفت ای ز دولت بی‌نشان                                   مرد نبود هرک نبود جان فشان
جان ز بهر این بکار آید ترا                                            تا دمی درخورد یار آید ترا
آب حیوان خواهی و جان دوستی                                    رو که تو مغزی نداری پوستی
جان چه خواهی کرد، بر جانان فشان                             در ره جانان چو مردان جان فشان

عطار نیشابوری

شیخ عطار نیشابوری

 

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*