Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : ای باد بامدادی خوش می روی به شادی‬

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : ای باد بامدادی خوش می روی به شادی‬

 sadi

‫‫

 

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‫‫‫ای باد بامدادی خوش می روی به شادی‬
‫پيوند روح کردی پيغام دوست دادی‬

بر بوستان گذشتی يا در بهشت بودی‬
‫شاد آمدی و خرم فرخنده بخت بادی‬

تا من در اين سرايم اين در نديده بودم‬
کامروز پيش چشمم در بوستان گشادی‬

چون گل روند و آيند اين دلبران و خوبان‬
‫تو در برابر من چون سرو بايستادی‬

ايدون که می نمايد در روزگار حسنت‬
‫بس فتنه ها بزايد تو فتنه از که زادی‬

اول چراغ بودی آهسته شمع گشتی‬
آسان فراگرفتم در خرمن اوفتادی‬

خواهم که بامدادی بيرون روی به صحرا‬
تا بوستان بريزد گلهای بامدادی‬

ياری که با قرينی الفت گرفته باشد‬
‫هر وقت يادش آيد تو دم به دم به يادی‬

گر در غمت بميرم شادی به روزگارت‬
پيوسته نيکوان را غم خورده اند و شادی‬

جايی که داغ گيرد دردش دوا پذيرد‬
‫آنست داغ سعدی کاول نظر نهادی‬

 

شیخ اجل سعدی شیرازی

 

سعدی

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.