Home / Various / وقتی خدا امر کند،حتی شیطان هم فرمان می برد

وقتی خدا امر کند،حتی شیطان هم فرمان می برد

Good & Evil

 

وقتی خدا امر کند، حتی شیطان هم فرمان می برد 

*

روزی زن فقیرس با یک برنامه رادیویی تماس گرفت و از خدا درخواست کمک کرد

مرد بیایمانی که داشت به این برنامه رادیویی گوش می داد ، تصمیم گرفت زن را به نوعی اذيت كند

آدرس او را بدست آورد وبه منشی اش دستور داد مقدار زیادی مواد خوراکی بخرد وبرای زن ببرد

ضمنا به او گفت : وقتی آن زن از تو پرسید چه کسی این خوراکی ها را فرستاده، بگو کار شیطان است

وقتی منشی به خانه زن رسید، زن خیلی خوشحال وشکرگذار شد وخوراکی ها را به داخل خانه کوچکش برد

منشی از او پرسید : نمی خواهی بدانی چه کسی اينها را فرستاده ؟

زن جواب داد : نه،مهم نیست

وقتی خدا امر کند، حتی شیطان هم فرمان می برد .

About Vida Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*