Home / Literature / سروده ای از سید ظاهر موسوی : کبوتر

سروده ای از سید ظاهر موسوی : کبوتر

LANGUAGEpoetry

 

کبوتر

*

ای کبوتر بال خـــــودرا باز کن
ازفضای شعر مــــــن پرواز کن

دست یاران عــــــزیزم را ببوس
حال مــــــــارا بهر شان ابرازکن

غنچه ی پژمــــرده ام را شادکن
فصل نــــو دراین گلستان بازکن

رقص کـن چون دختر هندو بناز
شعر نــــــــو آهنگ نو آغاز کن

هــــــــرکجا از مهربانی دم بزن
عشق را در این سرا مـمتازکن

عشق مــــارا هرطرف پروازده
مـرغ حق را باخودت همرازکن

بوی گل پیچد دراین شهرو دیار
دشمنی بــــاغ وتبر را ساز کن

درحــــــــــریم بوستان شعر ما
کــودک این باغ را سرباز کن

 

سیدظاهر موسوی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*