web stats
Home / Short Stories / داستان کوتاه : کفش های طلایی از پائولو کوئلیو

داستان کوتاه : کفش های طلایی از پائولو کوئلیو

Paulo Coelho-1

 

کفش های طلایی
تا كریسمس چند روز بیشتر نمانده بود و جنب و جوش مردم برای خرید هدیه كریسمس روز به روز بیشتر می شد.

من هم به فروشگاه رفته بودم و برای پرداخت پول هدایایی كه خریده بودم، در صف صندوق ایستاده بودم .

جلوی من دو بچه، پسری 5 ساله و دختری كوچك تر ایستاده بودند. پسرك لباس مندرسی بر تن داشت، كفش هایش پاره شده بود و چند اسكناس را در دست هایش می‏ فشرد. لباس های دخترك هم

دست كمی از مال برادرش نداشت ولی یك جفت كفش نو در دست داشت.

وقتی به صندوق رسیدیم، دخترك آهسته كفش ها را روی پیشخوان گذاشت، چنان رفتار می‏كرد كه انگار گنجینه‏ ای پر ارزش را در دست دارد . صندوقدار قیمت كفش ها را گفت : 6 دلار.

پسرك پول هایش را روی پیشخوان ریخت و آن ها را شمر د: 3 دلار و 15 سنت . بعد رو كرد به خواهرش و گفت : فكر می ‏كنم باید كفش ها رو بگذاری سرجایش …

دخترك با شنیدن این حرف به شدت بغض كرد و با گریه گفت : نه! نه! پس مامان تو بهشت با چی راه بره ؟ پسرك جواب داد : گریه نكن، شاید فردا بتوانیم پول كفش ها را در بیاوریم.

من كه شاهد ماجرا بودم، به سرعت 3 دلار از كیفم بیرون آوردم و به صندوقدار دادم .

دخترك دو بازوی كوچكش را دور من حلقه كرد و با شادی گفت : متشكرم خانم . متشكرم خانم .

به طرفش خم شدم و پرسیدم : منظورت چی بود كه گفتی : پس مامان تو بهشت با چی راه بره ؟

پسرك جواب داد: مامان خیلی مریض است و بابا گفته كه ممكنه قبل از عید كریسمس به بهشت بره!

دخترك ادامه داد : معلم دینی ما گفته كه رنگ خیابان های بهشت طلائی است، به نظر شما اگر مامان با این كفش های طلائی تو خیابان های بهشت قدم بزنه، خوشگل نمیشه ؟

چشمانم پر از اشك شد و در حالی كه به چشمان دخترك نگاه میكردم، گفتم : چرا عزیزم، حق با تو است مطمئنم كه مامان شما با این كفش ها تو بهشت خیلی قشنگ می‏شه !

پائولو کوئلیو

Paulo Coelho

 

Paulo Coelho-2

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*