web stats
Home / Various / برای آخرتت چه مهيا و آماده کرده ای

برای آخرتت چه مهيا و آماده کرده ای

Grave

 

برای آخرتت چه مهيا و آماده کرده ای

*

خداوند می فرمايند :
ای فرزند آدم تو را در شکم مادرت قرار دادم و صورتت را پوشاندم تا اینکه از رحم متنفر نگردی

صورتت را به سمت پشت مادرت قرار دادم تا بوی غذا و معده تو را نيازارد!

برایت متکا در سمت راست و چپ قرار دادم که در راست کبد و در سمت چپ طحال ميباشد تا بيارامی .

بر تو در شکم مادر نشست و برخواست را آموزش دادم .

آیا کسی غیر از من را توانای چنین کاری هست ؟؟

وقتی مدت حمل به پایان رسيد و مراحل آفرينشت تکمیل گرديد .

بر فرشته مامور بر ارحام امر کردم که تو را از رحم خارج و با نرمش بالهایش به دنيا وارد کند .

دندانی که چیزی را ريز کند نداشتی !!

دستی که بگيرد و قبض کند نداشتی !!

قدم و گامی برای سعی و رفتن نداشتی!!

از دو رگ نازک در سينه مادرت طعامی بصورت شيرخالص که در زمستان گرم و در تابستان سرد باشد برايت غذا قرار دادم مهر و محبتت بر قلب پدر و مادرت قرار دادم تا تو را سير نميکردند

خود سير نميشدند .

و تا تو را نمی آسودند خود استراحت نمیکردند!

اما وقتی پشتت قوت گرفت و بازوانت پرتوان شد به مبارزه من قیام نمودی در خلوت نافرمانی من کردی و از من حيا ننمودی !!!

اما باز هم و با همين صورت: اگر بخوانی مرا اجابتت کنم .

و اگر از من بخواهی و سؤالم کنی بدهمت و برآورده کنم !!!

اگر بسويم بازآیی ميپذيرمت !!!

شگفتا از تو ای فرزند آدم هنگامیکه متولد شدی در گوشت اذان گفتند بدون نماز؛ و هنگام مرگت نماز بر تو اقامه شد بدون اذان !!!

شگفتا بر تو ای فرزندآدم هنگام تولد ندانستی چه کسی تو را از شکم مادر خارج گردانيد و هنگام مرگ ندانستی چه کسی تو را بر قبر وارد نمود !

شگفتا ای ابن آدم هنگام تولد غسل و نظافت شدی و هنگام مرگ نيز غسلت دادند و نظافتت کردند !

شگفتا از تو ای فرزندآدم هنگام تولد بر شادی و مسرت اطرافيانت آگاه نبودی و هنگام مرگ برسوگ و شیون و گریه واندوهشان !

عجبا از تو ای فرزندآدم در شکم مادر در مکان تنگ و تاریک بودی و بعد از مرگ دوباره در مکان تنگ و تاریک قرار ميگيری

عجبا ای فرزندآدم وقت تولد با پارچه پیچانده شدی تا به پوشانندت و وقت مرگ باز با پارچه می پيچانندت تا پوشانده شوی

شگفتا بر تو ای فرزندآدم وقتی متولد ميگردی و بزرگ میشوی ازمدارکت و مهارتهايت مردم جویا ميشوند و وقتی بمیری ملائکه از کردار و اعمال صالحت خواهند پرسيد

پس برای آخرتت چه مهيا و آماده کرده ای !!!
بجاست که از صمیم قلب بگوئیم:

اشهدان لااله الاالله و اشهد ان محمدا رسول الله

About Vida Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*