web stats
Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : نه من تنها گرفتارم به دام زلف زيبايی‬

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : نه من تنها گرفتارم به دام زلف زيبايی‬

 sadi

‫‫

 

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

نه من تنها گرفتارم به دام زلف زيبايی‬
که هر کس با دلارامی سری دارند و سودايی‬

قرين يار زيبا را چه پروای چمن باشد‬
‫هزاران سرو بستانی فدای سروبالايی‬

مرا نسبت به شيدايی کند ماه پری پيکر‬
تو دل با خويشتن داری چه دانی حال شيدايی‬

همی دانم که فريادم به گوشش می رسد ليکن‬
‫ملولی را چه غم دارد ز حال ناشکيبايی‬

عجب دارند يارانم که دستش را همی بوسم‬
نديدستند مسکينان سری افتاده در پايی‬

اگر فرهاد را حاصل نشد پيوند با شيرين‬
نه آخر جان شيرينش برآمد در تمنايی‬

خرد با عشق می کوشد که وی را در کمند آرد‬
‫وليکن بر نمی آيد ضعيفی با توانايی‬

مرا وقتی ز نزديکان ملامت سخت می آمد‬
‫نترسم ديگر از باران که افتادم به دريايی‬

تو خواهی خشم برما گيرو خواهی چشم بر ما کن
که ما را با کسی ديگر نماندست از تو پروايی‬

نپندارم که سعدی را بيازاری و بگذاری
‫که بعد از سايه لطفت ندارد در جهان جايی‬

من آن خاک وفادارم که از من بوی مهر آيد‬
و گر بادم برد چون شعر هر جزوی به اقصايی‬

 

شیخ اجل سعدی شیرازی

 

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*