Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : گرم راحت رسانی ور گزايی‬

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : گرم راحت رسانی ور گزايی‬

 sadi

‫‫

 

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫گرم راحت رسانی ور گزايی‬
‫محبت بر محبت می فزايی‬

به شمشير از تو بيگانه نگردم‬
که هست از ديرگه باز آشنايی‬

همه مرغان خلاص از بند خواهند‬
من از قيدت نمی خواهم رهايی‬

عقوبت هرچ از آن دشوارتر نيست‬
بر آنم صبر هست الا جدايی‬

اگر بيگانگان تشريف بخشند‬
‫هنوز از دوستان خوشتر گدايی‬

منم جانا و جانی بر لب از شوق‬
بده گر بوسه ای داری بهايی‬

کسانی عيب ما بينند و گويند‬
که روحانی ندانند از هوايی‬

جميع پارسايان گو بدانند‬
که سعدی توبه کرد از پارسايی‬

چنان از خمر و زمر و نای و ناقوس‬
‫نمی ترسم که از زهد ريای‬

 

شیخ اجل سعدی شیرازی

 

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*