web stats
Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : تو پری زاده ندانم ز کجا می آيی‬

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : تو پری زاده ندانم ز کجا می آيی‬

 sadi

‫‫

 

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫تو پری زاده ندانم ز کجا می آيی‬
‫کادميزاده نباشد به چنين زيبايی‬

راست خواهی نه حلالست که پنهان دارند‬
‫مثل اين روی و نشايد که به کس بنمايی‬

سرو با قامت زيبای تو در مجلس باغ‬
‫نتواند که کند دعوی همبالايی‬

در سراپای وجودت هنری نيست که نيست‬
‫عيبت آنست که بر بنده نمی بخشايی‬

به خدا بر تو که خون من بيچاره مريز‬
که من آن قدر ندارم که تو دست آلايی‬

بی رخت چشم ندارم که جهانی بينم‬
به دو چشمت که ز چشمم مرو ای بينايی‬

نه مرا حسرت جاست و نه انديشه مال‬
‫همه اسباب مهياست تو در می بايی‬

بر من از دست تو چندان که جفا می آيد‬
خوشتر و خوبتر اندر نظرم می آيی‬

ديگری نيست که مهر تو در او شايد بست‬
‫چاره بعد از تو ندانيم بجز تنهايی‬

ور به خواری ز در خويش برانی ما را‬
همچنان شکر کنيمت که عزيز مايی‬

من از اين در به جفا روی نخواهم پيچيد‬
‫گر ببندی تو به روی من و گر بگشايی‬

چه کند داعی دولت که قبولش نکنند‬
‫ما حريصيم به خدمت تو نمی فرمايی‬

سعديا دختر انفاس تو بس دل ببرد‬
به چنين زيور معنی که تو می آرايی‬

باد نوروز که بوی گل و سنبل دارد‬
لطف اين باد ندارد که تو می پيمايی‬

 

شیخ اجل سعدی شیرازی

 

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*