web stats
Home / Literature / سروده ای از منصور حلاج : باز آتشی در جان من زد عشق شور انگیز تو

سروده ای از منصور حلاج : باز آتشی در جان من زد عشق شور انگیز تو

mansoor-al-hallaj1

 

باز آتشی در جان من زد عشق شور انگیز تو

نو شد جراحت های غم  از غمزه خون ریز تو

ای ماه مهر آموز من  دمساز عالم سوز من

جانم  وفا آموز شد از جور لطف آمیز تو

هر بی نوائی کو نهد در صف عشاق تو پا

کی تواند تافتن  از زخم تیغ تیز تو

ناموس و پرهیز مرا تاراج کرده غمزه ات

فریاد ای هشیار دل  زین مست بی پرهیز تو

بر رخ کشیده پرده ها  مهر از حیا پیش رخت

در خط شده مشک خطا از خط عنبر بیز تو

ای دل نهاده جان به کف  در کوی جانان نه قدم

کاندر بر سلطان ما  این است دست آویز تو

گر بر دل و جانت حسین  در تافتی خورشید عشق

طالع شد از مغرب زمین آن شمس انجم ریز تو

 

 

حسین منصور حلاج

حلاج

 

 

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*