Home / Literature / سروده ای از سنایی غزنوی : از روی تو و زلف تو روز آمد و شب‬

سروده ای از سنایی غزنوی : از روی تو و زلف تو روز آمد و شب‬

سنایی غزنوی

 

رباعیات سنایی غزنوی‬ :

‫*

‫از روی تـــــو و زلـــــف تـــــو روز آمـــــد و شـــــب‬

‫ای روز وشـــب تـــو روز و شـــب کـــرده عجـــب‬

‫تــــا عشــــق مــــرا روز و شــــبت هســــت ســــبب‬

‫چــــون روز و شــــبت کــــنم شــــب و روز طلــــب‬
سنایی غزنوی

sanaei

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*