web stats
Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : ای يار جفاکرده پيوندبريده‬

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : ای يار جفاکرده پيوندبريده‬

 sadi

‫‫

 

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫ای يار جفاکرده پيوندبريده‬
‫اين بود وفاداری و عهد تو نديده‬

در کوی تو معروفم و از روی تو محروم‬
گرگ دهن آلوده يوسف ندريده‬

ما هيچ نديديم و همه شهر بگفتند‬
افسانه مجنون به ليلی نرسيده‬

در خواب گزيده لب شيرين گل اندام‬
از خواب نباشد مگر انگشت گزيده‬

بس در طلبت کوشش بی فايده کرديم‬
چون طفل دوان در پی گنجشک پريده‬

مرغ دل صاحب نظران صيد نکردی‬
الا به کمان مهره ابروی خميده‬

ميلت به چه ماند به خراميدن طاووس‬
غمزت به نگه کردن آهوی رميده‬

گر پای به در می نهم از نقطه شيراز‬
‫ره نيست تو پيرامن من حلقه کشيده‬

با دست بلورين تو پنجه نتوان کرد‬
‫رفتيم دعاگفته و دشنام شنيده‬

روی تو مبيناد دگر ديده سعدی‬
گر ديده به کس بازکند روی تو ديده‬

شیخ اجل سعدی شیرازی

 

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*