Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : سرمست بتی لطيف ساده‬

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : سرمست بتی لطيف ساده‬

 sadi

‫‫

 

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫سرمست بتی لطيف ساده‬
در دست گرفته جام باده‬

در مجلس بزم باده نوشان‬
‫بسته کمر و قبا گشاده‬

افتاده زمين به حضرت او‬
گردونش به خدمت ايستاده‬

خورشيد و مهش ز خوبرويی
‫سر بر خط بندگی نهاده‬

خورشيد که شاه آسمانست‬
‫در عرصه حسن او پياده‬

وه وه که بزرگوار حوريست‬
‫از روزن جنت اوفتاده‬

لعلش چو عقيق گوهرآگين‬
‫زلفش چو کمند تاب داده‬

در گلشن بوستان رويش
زنگی بچگان ز ماه زاده‬

سعدی نرسد به يار هرگز‬
کو شرمگنست و يار ساده‬

شیخ اجل سعدی شیرازی

 

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*