Home / Literature / سروده ای از اُکتاویو پاز‬ : نه آسمان نه زمين‬

سروده ای از اُکتاویو پاز‬ : نه آسمان نه زمين‬

Octavio Paz-2

‫نه آسمان نه زمين‬

*


‫به دور از آسمان‬
‫به دور از نور و تيغه اش‬
‫به دور از ديوارهای شوره بسته‬
‫به دور از خيابانهايی‬
‫که به خيابانهای ديگر می گشايد پيوسته،‬
‫به دور از روزنه های وز کرده ی پوستم‬
‫به دور از ناخنها و دندانهايم – فروغلتيده به ژرفاهای چاه آينه -‬
‫به دور از دری که بسته است و پيکری که آغوش می گشايد‬
‫به دور از عشق بلعنده‬
‫صفای نابودکننده‬
‫پنجه های ابريشم‬
‫لبان خاکستر،‬
‫به دور از زمين يا آسمان‬
‫گرد ميزها نشسته اند‬
‫آن جا که خون تهيدستان را می آشامند:‬
‫گرد ميزهای پول‬
‫ميزهای افتخار و داد‬
‫ميز قدرت و ميز خدا‬
‫- خانواده ی مقدس در آخور خويش‬
‫چشمه ی حيات‬
‫تکه آينه يی که در آن‬
‫نرگس از تصوير خويش می آشامد و عطش خود را‬
‫فرومی نشاند و‬
‫جگر‬
‫خوراک فرستاده گان و کرکسها است…‬
‫به دور از زمين يا آسمان‬
‫همخوابی ِ پنهان‬
‫بر بسترهای بی قرار،‬
‫پيکرهايی از آهک و گچ‬
‫از خاکستر و سنگ – که در معرض نور از سرما منجمند می شود -‬
‫و گورهايی برآمده از سنگ و واژه‬
‫- يار خاموش برج بابل و‬
‫آسمانی که خميازه می کشد و‬
‫دوزخی که دُم خود را می گزد،‬
‫و رستاخيز و‬
‫روز زنده گی که پايدار است:‬
‫روز ِ بی غروب‬
‫بهشت ِ اندرونی ِ جنين.‬

 

اُکتاويو پاز‬

Octavio Paz

Octavio Paz-3

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.