web stats
Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : ای طراوت برده از فردوس اعلا روی تو‬

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : ای طراوت برده از فردوس اعلا روی تو‬

 sadi

‫‫

 

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫ای طراوت برده از فردوس اعلا روی تو‬
‫نادرست اندر نگارستان دنيی روی تو‬

دختران مصر را کاسد شود بازار حسن‬
گر چو يوسف پرده بردارد به دعوی روی تو‬

گر چه از انگشت مانی برنيايد چون تو نقش‬
هر دم انگشتی نهد بر نقش مانی روی تو‬

از گل و ماه و پری در چشم من زيباتری‬
گل ز من دل برد يا مه يا پری نی روی تو‬

ماه و پروين از خجالت رخ فروپوشد اگر
آفتاب آسا کند در شب تجلی روی تو‬

مردم چشمش بدرد پرده اعمی ز شوق‬
‫گر درآيد در خيال چشم اعمی روی تو‬

روی هرصاحب جمالی را به مه خواندن خطاست گر
رخی را ماه بايد خواند باری روی تو‬

رسم تقوا می نهد در عشقبازی رای من‬
‫کوس غارت می زند در ملک تقوا روی تو‬

چون به هر وجهی بخواهد رفت جان از دست ما
خوبتر وجهی ببايد جستن اولی روی تو‬

چشمم از زاری چو فرهادست و شيرين لعل تو‬
‫عقلم از شورش چو مجنونست و ليلی روی تو‬

ملک زيبايی مسلم گشت فرمان تو را‬
‫تا چنين خطی مزور کرد انشی روی تو‬

داشتند اصحاب خلوت حرفها بر من ز بد‬
‫تا تجلی کرد در بازار تقوا روی تو‬

خرده بر سعدی مگيرای جان که کاری خرد نيست
سوختن در عشق وانگه ساختن بی روی تو‬

شیخ اجل سعدی شیرازی

 

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*