web stats
Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : راستی گويم به سروی ماند اين بالای تو‬

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : راستی گويم به سروی ماند اين بالای تو‬

 sadi

‫‫

 

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫راستی گويم به سروی ماند اين بالای تو‬
‫در عبارت می نيايد چهره زيبای تو‬

چون تو حاضرمی شوی من غايب ازخود می شوم
بس که حيران می بماند وهم در سيمای تو‬

کاشکی صد چشم از اين بی خوابتر بودی مرا‬
تا نظر می کردمی در منظر زيبای تو‬

ای که در دل جای داری بر سر چشمم نشين‬
کاندر آن بيغوله ترسم تنگ باشد جای تو‬

گر ملامت می کنندم ور قيامت می شود‬
بنده سر خواهد نهاد آن گه ز سر سودای تو‬

در ازل رفته ست ما را با تو پيوندی که هست‬
افتقار ما نه امروزست و استغنای تو‬

گر بخوانی پادشاهی ور برانی بنده ايم‬
رای ما سودی ندارد تا نباشد رای تو‬

ما قلم در سر کشيديم اختيار خويش را‬
نفس ما قربان توست و رخت ما يغمای تو‬

ما سراپای تو را ای سروتن چون جان خويش‬
دوست می داريم و گر سر می رود در پای تو‬

وين قبای صنعت سعدی که در وی حشو نيست‬
‫حد زيبايی ندارد خاصه بر بالای تو‬

شیخ اجل سعدی شیرازی

 

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*