web stats
Home / Short Stories / داستان کوتاه : خال گوشتی اثر سکینه محمدی

داستان کوتاه : خال گوشتی اثر سکینه محمدی

 intradermal-naevus

 

خال گوشتی

مرد زن را دوست داشت‌ . مرد هر وقت زن را می ديد، چيزی در دلش تكان می خورد و او را وادار می كرد كه كتش را مرتب كند و لبخند بر لبش می نشست و احساس می كرد كه چقدر زن زيبا و

دلربا است و چقدر او را دوست دارد . برايش دست تكان می داد و كلاهش را كمی بالا می برد . زن دستش را برای او تكان می داد اما هيچ وقت لبخند نمی زد

زن مرد را دوست نداشت‌ . زن از مرد متنفر بود . اما هر وقت او را می ديد، برايش دست تكان می داد و احساس می كرد كه خال گوشتی روی گونة مرد هر لحظه بزرگتر می شود، بزرگتر و

بزرگتر، تا اينكه تمام صورت مرد را خال گوشتی فرا می گرفت و زن می ترسيد . دستش را پايين می آورد و چشمهايش را می بست‌

مرد به طرف زن می رفت‌ . دلش تاپ تاپ می كرد . هر بار كه اين فاصله را می رفت‌، دست و پايش می لرزيد و فكر می كرد كه زن او را دوست دارد . لبخند بر لب از خيابان می گذشت و به

طرف زن می رفت و هميشه طوری می ايستاد كه گونه‌ای كه خال گوشتی داشت طرف زن باشد . مرد فكر می كرد كه زن عاشق خال گوشتی روی گونة اوست و خال او را زيباتر نشان می دهد .

مدتها لبخند بر لب به زن خيره می شد و چيزی نمی گفت‌

زن هيچ وقت به مرد نگاه نمیكرد . از خال گوشتی روي گونة مرد متنفر بود و فكر می كرد كه خال هر لحظه بزرگتر می شود . زن مرد را دوست نداشت چون وقتی لبخند می زد قيافه‌اش ابلهانه می

شد

زن در طی اين دو سالی كه همكار مرد بود از مرد می ترسيد . زن به مرد سلام می كرد و مرد جواب زن را نمی داد . زن از مرد بدش می آمد چون هيچ وقت جواب سلامش را نمی داد

سرويس مثل هميشه سر ساعت می آمد و زن آرام به سوی سرويس اداره می رفت‌ . مرد در را برای زن باز می كرد و زن سوار می شد . مرد كلاهش را از سرش برمی داشت و سوار سرويس می

شد . مرد هميشه طوری مي‌نشست كه خال گونه‌ اش به طرف زن باشد

زن هميشه بيرون را نگاه می كرد و فكر می كرد كه خال گوشتی تمام صورت مرد را پر كرده است و چشمهايش را می بست‌

مرد فكر می كرد كه زن وقتی چشمهايش را می بندد به او فكر می كند و از اين فكر لبخندی بر لبش می نشست‌ .

 

 سکینه محمدی

 

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*