web stats
Home / Literature / سروده ای ازشیخ فریدالدین عطار نیشابوری : عزم آن دارم که امشب نیم مست , پای کوبان کوزهٔ دردی به دست

سروده ای ازشیخ فریدالدین عطار نیشابوری : عزم آن دارم که امشب نیم مست , پای کوبان کوزهٔ دردی به دست

 عزم آن دارم که امشب نیم مست                                     پای کوبان کوزهٔ دردی به دست
سر به بازار قلندر در نهم                                                پس به یک ساعت ببازم هرچه هست
تا کی از تزویر باشم خودنمای                                        تا کی از پندار باشم خودپرست
پردهٔ پندار می‌باید درید                                                   توبهٔ زهاد می‌باید شکست
وقت آن آمد که دستی بر زنم                                           چند خواهم بودن آخر پای‌بست
ساقیا در ده شرابی دلگشای                                            هین که دل برخاست غم در سر نشست
تو بگردان دور تا ما مردوار                                           دور گردون زیر پای آریم پست
مشتری را خرقه از سر برکشیم                                      زهره را تا حشر گردانیم مست
پس چو عطار از جهت بیرون شویم                                بی جهت در رقص آییم از الست

عطار نیشابوری

شیخ عطار نیشابوری

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*