Home / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : بی پدر‬

سروده ای از پروین اعتصامی : بی پدر‬

پروین اعتصامی 2

 

‫‫بی پدر‬

*

‫‫
‫به سر خاک پدر، دخترکی‬
صورت و سينه بناخن ميخست‬
‫که نه پيوند و نه مادر دارم‬
کاش روحم به پدر می پيوست‬
‫گريه ام بهر پدر نيست که او‬
‫مرد و از رنج تهيدستی رست‬
‫زان کنم گريه که اندريم بخت‬
‫دام بر هر طرف انداخت گسست‬
‫شصت سال آفت اين دريا ديد‬
هيچ ماهيش نيفتاد به شست‬
‫پدرم مرد ز بی داروئی‬
وندرين کوی، سه داروگر هست‬
‫دل مسکينم از اين غم بگداخت‬
‫که طبيبش ببالين ننشست‬
‫سوی همسايه پی نان رفتم‬
تا مرا ديد، در خانه ببست‬
‫همه ديدند که افتاده ز پای‬
‫ليک روزی نگرفتندش دست‬
‫آب دادم بپدر چون نان خواست‬
‫ديشب از ديده ی من آتش جست‬
‫هم قبا داشت ثريا، هم کفش‬
دل من بود که ايام شکست‬
‫اينهمه بخل چرا کرد، مگر‬
من چه ميخواستم از گيتی پست‬
‫سيم و زر بود، خدائی گر بود‬
آه از اين آدمی ديوپرست‬

‫‫‫

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*