Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : آخر نگهی به سوی ما کن‬

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : آخر نگهی به سوی ما کن‬

 sadi

‫‫

 

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫آخر نگهی به سوی ما کن‬
دردی به ارادتی دوا کن‬

بسيار خلاف عهد کردی‬
آخر به غلط يکی وفا کن‬

ما را تو به خاطری همه روز‬
‫يک روز تو نيز ياد ما کن‬

اين قاعده خلاف بگذار‬
وين خوی معاندت رها کن‬

برخيز و در سرای دربند‬
بنشين و قبای بسته وا کن‬

آن را که هلاک می پسندی‬
‫روزی دو به خدمت آشنا کن‬

چون انس گرفت و مهر پيوست‬
‫بازش به فراق مبتلا کن‬

سعدی چو حريف ناگزيرست‬
تن درده و چشم در قضا کن‬

شمشير که می زند سپر باش‬
‫دشنام که می دهد دعا کن‬

زيبا نبود شکايت از دوست‬
‫زيبا همه روز گو جفا کن‬

شیخ اجل سعدی شیرازی

 

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*