web stats
Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : خلاف دوستی کردن به ترک دوستان گفتن‬

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : خلاف دوستی کردن به ترک دوستان گفتن‬

 sadi

‫‫

 

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫خلاف دوستی کردن به ترک دوستان گفتن‬
‫نبايستی نمود اين روی و ديگربار بنهفتن‬

گدايی پادشاهی را به شوخی دوست می دارد‬
نه بی او می توان بودن نه با او می توان گفتن‬

هزارم درد می باشد که می گويم نهان
دارم‬ ‫لبم با هم نمی آيد چو غنچه روز بشکفتن‬

ز دستم بر نمی خيزد که انصاف از تو بستانم‬
روا داری گناه خويش وان گه بر من آشفتن‬

که می گويد به بالای تو ماند سرو بستانی‬
بياور در چمن سروی که بتواند چنين رفتن‬

چنانت دوست می دارم که وصلم دل نمی خواهد‬
کمال دوستی باشد مراد از دوست نگرفتن‬

مراد خسرو از شيرين کناری بود و آغوشی‬
محبت کار فرهادست و کوه بيستون سفتن‬

نصيحت گفتن آسانست سرگردان عاشق را‬
وليکن با که می گويی که نتواند پذيرفتن‬

شکايت پيش ازاين حالت به نزديکان و غمخواران
ز دست خواب می کردم کنون از دست ناخفتن‬

گر از شمشير برگردی نه عالی همتی سعدی‬
‫تو کز نيشی بيازردی نخواهی انگبين رفتن‬

شیخ اجل سعدی شیرازی

 

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*