Home / Literature / سروده ای از ابوالحسن کسایی مروزی : دل نرم کن به آتش و از بابزن مترس

سروده ای از ابوالحسن کسایی مروزی : دل نرم کن به آتش و از بابزن مترس

Kasaei Marvazi

 ابیات پراکنده ای از ابوالحسن کسایی مروزی :

*

دل نرم کن به آتش و از بابزن مترس
کز تخم مردمانْت برون است پرو بال
*

زواله اش چو شدی از کمان گروهه برون
ز حلق مرغ به ساعت فروچکیدی گِل
*

خواجه ، تُتماج باید و سر بریان
سود ندارد مرا سَفَرجَل و چُکری
*

نان سیاه و خوردی بی چَربو
و آنگاه مَه به مَه بود این هر دو
*

کسی که سامهٔ جبار آسمان شکند
چگونه باشد در روز محشرش سامان
*

چنان مگوی ، ولیکن چنان نمای به خلق
که مای از تو بترسد به سند و هند و یمان

ابوالحسن کسایی مروزی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*