Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : فراق دوستانش باد و ياران‬

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : فراق دوستانش باد و ياران‬

 sadi

‫‫

 

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫فراق دوستانش باد و ياران‬
که ما را دور کرد از دوستداران‬

دلم دربند تنهايی بفرسود‬
چو بلبل در قفس روز بهاران‬

هلاک ما چنان مهمل گرفتند‬
که قتل مور در پای سواران‬

به خيل هر که می آيم به زنهار‬
‫نمی بينم بجز زنهارخواران‬

ندانستم که در پايان صحبت‬
چنين باشد وفای حق گزاران‬

به گنج شايگان افتاده بودم‬
ندانستم که بر گنجند ماران‬

دلا گر دوستی داری به ناچار‬
ببايد بردنت جور هزاران‬

خلاف شرط يارانست سعدی‬
که برگردند روز تيرباران‬

چه خوش باشد سری در پای ياری‬
‫به اخلاص و ارادت جان سپاران‬

شیخ اجل سعدی شیرازی

 

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*