Home / Literature / سروده ای از خواجه حافظ شیرازی : هواخواه توام جانا و می دانم كه ميدانی‬

سروده ای از خواجه حافظ شیرازی : هواخواه توام جانا و می دانم كه ميدانی‬

دیوان حافظ_1xr

 

‫هواخواه توام جانا و می دانم كه ميدانی‬
‫كه هم ناديده می بينی و هم ننوشته می خوانی‬

ملامتگو چه دريابد ميان عاشق و معشوق‬
‫نبيند چشم نابينا خصوص اسرار پنهانی‬

بيفشان زلف و صوفی را به پابازی و رقص آور‬
‫كه از هر رقعه دلقش هزاران بت بيفشانی‬

گشاد كار مشتاقان در آن ابروی دلبند است‬
‫خدا را يك نفس بنشين گره بگشا ز پيشانی‬

ملك در سجده آدم زمين بوس تو نيت كرد‬
‫كه در حسن تو لطفی ديد بيش از حد انسانی

چراغ افروز چشم ما نسيم زلف جانان است‬
‫مباد اين جمع را يا رب غم از باد پريشانی

دريغا عيش شبگيری كه در خواب سحر بگذشت‬
‫ندانی قدر وقت ای دل مگر وقتی كه درمانی

ملول از همرهان بودن طريق كاردانی نيست‬
‫بكش دشواری منزل به ياد عهد آسانی

خيال چنبر زلفش فريبت می دهد حافظ‬
‫نگر تا حلقه اقبال ناممكن نجنبانی

 

خواجه حافظ شیرازی

hafezieh-24b

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*