Home / Literature / سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : همچنان که هر کسى در معرفت‬

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : همچنان که هر کسى در معرفت‬

DSC_0003 (Small)45 (Medium)

 

‫‫
‫متردد شدن در ميان مذهبهاى مخالف و بيرون شو و مخلص يافتن‬

*

‫همچنان که هر کسى در معرفت‬
مى کند موصوف غيبى را صفت‬
‫فلسفى از نوع ديگر کرده شرح‬
باحثى مر گفت او را کرده جرح‬
‫و آن دگر در هر دو طعنه مى زند‬
‫و آن دگر از زرق جانى مى کند‬
‫هر يك از ره اين نشانها ز آن دهند‬
‫تا گمان آيد که ايشان ز آن ده اند‬
‫اين حقيقت دان نه حق اند اين همه‬
‫نى بكلى گمرهانند اين رمه‬
‫ز انكه بى حق باطلى نايد پديد‬
‫قلب را ابله به بوى زر خريد‬
‫گر نبودى در جهان نقدى روان‬
‫قلبها را خرج کردن کى توان‬
‫تا نباشد راست کى باشد دروغ‬
آن دروغ از راست مى گيرد فروغ‬
‫بر اميد راست کژ را مى خرند‬
زهر در قندى رود آن گه خورند‬
‫گر نباشد گندم محبوب نوش‬
چه برد گندم نماى جو فروش‬
‫پس مگو کاين جمله دمها باطلند‬
باطلان بر بوى حق دام دلند‬
‫پس مگو جمله خيال است و ضلال‬
‫بى حقيقت نيست در عالم خيال‬
‫حق شب قدر است در شبها نهان‬
‫تا کند جان هر شبى را امتحان‬
‫نه همه شبها بود قدر اى جوان‬
‫نه همه شبها بود خالى از آن‬
‫در ميان دلق پوشان يك فقير‬
امتحان کن و آن که حق است آن بگير‬
‫مومن کيس مميز کو که تا‬
‫باز داند هيزکان را از فتى‬
‫گر نه معيوبات باشد در جهان‬
تاجران باشند جمله ابلهان‬
‫پس بود کالا شناسى سخت سهل‬
چون که عيبى نيست چه نااهل و اهل‬
‫ور همه عيب است دانش سود نيست‬
‫چون همه چوب است اينجا عود نيست‬
‫آن که گويد جمله حقند احمقى است‬
‫و انكه گويد جمله باطل او شقى است‬
‫تاجران انبيا کردند سود‬
تاجران رنگ و بو کور و کبود‬
‫مى نمايد مار اندر چشم مال‬
‫هر دو چشم خويش را نيكو بمال‬
‫منگر اندر غبطه ى اين بيع و سود‬
بنگر اندر خسر فرعون و ثمود‬

مولانا جلال الدین محمد بلخی –  مولوی

 

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*