web stats
Home / Literature / سروده ای از سید ظاهر موسوی : آهنگ خشم

سروده ای از سید ظاهر موسوی : آهنگ خشم

LANGUAGEpoetry

 

آهنگ خشم

*
من از آهنگ خشمت می هراسم
تـــــــــو از طرز نگاهم بیم داری

تفاوت هـــــــــا ورنگ زندگی را
درون سینه ات ترسیـــــــم داری

کتاب زندگــــی مشق است تکرار
درون صنف خـــــود تحریم داری

نخستین روز چشمت بـــازکردی
به حرف زندگـــــــی تکریم داری

درخت زندگـــی پیچ است درپیچ
شکسته شاخــه اش ترمیم داری

 

سیدظاهر موسوی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*