web stats
Home / Literature / سروده ای از حمیرا نکهت دستگیرزاده : شکست انتظار

سروده ای از حمیرا نکهت دستگیرزاده : شکست انتظار

Homaira Nekhat Dastghirzadeh

 

شکست انتظار

*

انتظاری شکست در نگهم
اضطرابی به پیکرم بارید
لرزش دست من به دستانت
حرف تنهایی مرا پاشید
ای حضور تو جاری پرواز
آتش شعر در من افشاندی
من همان شعر ناسروده و تو
واژه های مرا ز بر خواندی
ای مهاجر ز بهت تنهایی
ره گشودی و در تنم ماندی
ای دخیل تمامت هستی
از تو چون شعر عاشقانه شدم
ای سعید سعادت رویش
در نگاه تو پر جوانه شدم
در بهاران ناب چشمانت
رستن عشق را ترانه شدم
آه در خویشتن نمیگنجم
همچو چشم تو بیکرانه شدم
باز در من شکوه یک پرواز
باز در سینه شور یک آغاز
باز در دیده گان شب رنگم
آتش عشق می کند اعجاز
ای نگاهات لحظه های نماز
ای به سجاده ام نیاز سجود
ای به دستان من خلوص دعا
من ترا در شبان تنهایی
مثل اوراد صبح میخوانم
در وسیع صدات میمانم

 

حمیرا نکهت دستگیرزاده

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*