web stats
Home / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : بهای نیکی

سروده ای از پروین اعتصامی : بهای نیکی

پروین اعتصامی 2

 

‫‫بهای نیکی

*

‫‫


‫‫‫بزرگی داد يک درهم گدا را‬
‫که هنگام دعا ياد آر ما را‬
‫يکی خنديد و گفت اين درهم خرد‬
‫نمی ارزيد اين بيع و شرا را‬
‫روان پاک را آلوده مپسند‬
حجاب دل مکن روی و ريا را‬
‫مکن هرگز بطاعت خودنمائی‬
‫بران زين خانه، نفس خودنما را‬
‫بزن دزدان راه عقل را راه‬
مطيع خويش کن حرص و هوی را‬
‫چه دادی جز يکی درهم که خواهی‬
‫بهشت و نعمت ارض و سما را‬
‫مشو گر ره شناسی، پيرو آز‬
‫که گمراهيست راه، اين پيشوا را‬
‫نشايد خواست از درويش پاداش‬
‫نبايد کشت، احسان و عطا را‬
‫صفای باغ هستی، نيک کاريست‬
چه رونق، باغ بيرنگ و صفا را‬
‫به نوميدی، در شفقت گشودن‬
بس است اميد رحمت، پارسا را‬
‫تو نيکی کن بمسکين و تهيدست‬
که نيکی، خود سبب گردد دعا را‬
‫از آن بزمت چنين کردند روشن‬
که بخشی نور، بزم بی ضيا را‬
‫از آن بازوت را دادند نيرو‬
که گيری دست هر بيدست و پا را‬
‫از آن معنی پزشکت کرد گردون‬
‫که بشناسی ز هم درد و دوا را‬
‫مشو خودبين، که نيکی با فقيران‬
‫نخستين فرض بودست اغنيا را‬
‫ز محتاجان خبر گير، ايکه داری‬
‫چراغ دولت و گنج غنا را‬
‫بوقت بخشش و انفاق، پروين‬
‫نبايد داشت در دل جز خدا را‬

‫‫‫

‫‫‫

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*